Mezinárodní konference Diaspora jako partner mateřského státu

-red- 9 2016 Aktuality česky

 

Stát jako matka nebo macecha?

 

Stálá komise Senátu Parlamentu České republiky pro krajany žijící v zahraničí a odborní partneři Akademie věd ČR a Česká škola bez hranic připravily mezinárodní konferenci Diaspora jako partner mateřského státu.

Konference se bude konat 19. a 20. září 2016 v jednacím sále Senátu PČR na Valdštejnském náměstí v Praze.

 

Účastníci konference se seznámí se současným stavem kontaktů.

Dále s příspěvkem Jaroslava Kantůrka, zvláštního zmocněnce pro krajany žijící v zahraničí MZV ČR, o tom, jaký zájem má exekutiva o krajany žijící v zahraničí.

Určitě zajímavý bude referát Stanislava Broučka z Etnologického ústavu AV ČR o dvaceti letech hledání spolupráce České republiky a zahraničních Čechů.

Následné vystoupení se bude týkat návratu krajanů po roce 1990 a jejich významu pro ČR.

Další pohledy na problematiku budou ze sedmi ministerstev a Úřadu místopředsedy vlády ČR pro vědu a výzkum.

 

Druhý jednací den se ponese na vlně inspirací ze zahraničí, např. jak k vlastní diaspoře přistupují v Polsku, v Izraeli či Irsku.

Diskusní bloky budou zaměřeny na ekonomický pohled na roli diaspory ve vztahu k mateřskému státu, vědu a vzdělávání a moderní mobilitu.

V jednotlivých blocích budou diskutovat odborníci na daná témata a dále lidé, kteří debatu obohatí o vlastní zkušenost. Všichni se budou zamýšlet nad otázkami: Z jakého důvodu by se měl stát zajímat o svoji diasporu? Co diaspora od své mateřské země očekává? Uvedou také pozitivní i negativní příklady z praxe a porovnají českou realitu se zkušenostmi z jiných zemí.

 

-red-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012