Cranach ze všech stran - výstava

Olga Szymanská 8 2016 Kultura česky

 

 

Prostřednictvím unikátních děl a výsledků průzkumu specialistů z Cranach Digital Archive v Düsseldorfu představuje Národní galerie v Praze renesančního malíře, rytce, tiskaře a obchodníka Lucase Cranacha st. a jeho okruhu.

 

Život

Narodil se 4. října 1472 v městečku Kronach u Bamberka v jižním Německu. Početná rodina nesla příjmení Sunder. Nové Cranach přejal Lucas dle svého rodiště (…z Cronachu). Roku 1500 odešel do Vídně, kde si jeho nadání všiml saský kurfiřt Fridrich Moudrý III. Ustanovil ho tedy svým dvorním malířem, jímž byl až do roku 1550. Kurfiřt umělce za tyto služby povýšil do šlechtického stavu a udělil mu právo užívat erb se znakem okřídleného hada. U dvora se Cranach oženil s B. Brengbierovou, dcerou starosty města. Synové byli malířsky nadaní: starší ale zemřel dosti mladý, mladší Lucas se stal otcovým uměleckým nástupcem. Kmotrem následně tří dcer se stal Martin Luther, s nímž se Granach přátelil a jehož vícekrát portrétoval. Manželé C. byli také svědky na svatbě M. Luthera s K. von Borovou a Lucas st. byl kmotrem jejich prvního syna. Cranachův dům u trhu ve Wittenbergu stojí dodnes.

 

Všestrannost

K privilegiím C. rodiny patřilo výsadní právo prodávat ve Wittenbergu léky ve vlastní lékárně, a to až do roku 1581, nežli shořela. Zároveň provozovat vinný šenk. Vlastnila i patent na práva k tisku Biblí v rodinné tiskárně, kde byly vydávány také díla M. Luthera. Cranach se postavením a nabytím jmění stal jedním z nejrespektovanějších občanů města. Několik let byl radním, vícekrát purkmistrem. Ve své malířské dílně kromě portrétů kurfiřtů a M. Luthera vytvářel na objednávky portréty knížat a biskupů. Pracoval pro Karla V. i Maxmiliána II. Roku 1550 následoval svého kurfiřta do vyhnanství v Innsbrucku. Protože císaře Karla V. maloval již jako malého chlapce, požádal ho pro kurfiřta o milost. Ten byl skutečně roku 1552 propuštěn a se svým přímluvcem odcestoval do Výmaru. Po návratu do Wittenbergu Cranach dílnu i obchod předal synovi. Odstěhoval se do Výmaru k rodině dcery, kde v jednaosmdesáti letech zemřel 16. října 1553. Jeho dílnu dál vedli potomci čtyř generací.

 

Tvorba

Dílna v rozlehlém domě, s tiskařským lisem a knihkupectvím, se stala střediskem trhu s uměním, kde se obchodovalo i s barvami pro umělce. Velmi pracovitý umělec vytvářel desítky maleb a zároveň dřevořezů. Jeho obrazy byly velice žádané a vyhledávané sběrateli, a proto vznikaly jejich časté kopie a kompozice. Především aktů, ztvárňujících nový ideál ženské krásy. Vedle nich velmi výrazné portréty, například Rudolfa Agricoly, které autora nejvíce proslavily. Na přání objednavatelů i obrazy loveckých scén v různém stylu, také děl biblických, mytologických, s náboženskou tématikou, především proslavené dřevoryty pro první německé vydání Nového zákona z roku 1522. Umělec byl věrný protestantismu, neodmítal však lukrativní objednávky od katolických kněží. Z jeho dílny vzešlo celkem na pět tisíc obrazů, z nichž se asi tisíc zachovalo. V posledních letech života pomáhal otci syn Lucas, který později dokázal napodobit jeho styl tak, že je dnes velmi obtížné rozlišit autorství obrazů obou.

Expozice

Vytavený soubor pražských děl, spojených s umělcovým jménem, je velice různorodý a zahrnuje přitažlivé a populární výjevy, včetně Starého pošetilce, Cizoložnice před Kristem či Prvního hříchu. Nejen o nich však přináší řadu dosud neznámých skutečností, vč. technologických postupů při vzniku děl, zejména pak jejich kopií. Výstava totiž zároveň prezentuje dílnu L. Cranacha st. jako skvělou organizaci s precizními pracovními postupy.

Výjimečnost výstavě dodává aktivní podíl návštěvníků. V interaktivní části probíhají programy, včetně malířských dílen pro všechny. Návštěvníci si tak mohou nakreslit, namalovat svou kopii dle Cranacha při použití technik, které se užívaly v umělcově dílně. Zájemci mají k dispozici novodobé kopie rozpracovaného obrazu, s jejichž pomocí si přenesou kontury obrazu. Mohou si tedy vytvořit vlastní dílo jako (téměř) Cranach.

 

Cranach ze všech stran – Šternberský palác NG 26. 6. 2016 – 22. 1. 2017.

 

 

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012