LAŠI MAJÍ DŘEVOŘEZBU PEČETI

Radana Šatánková 8 2016 Kultura česky

 

 

Na letošní již páté slavnostní valné hromadě, která se konala 21. června v Lašské jizbě v Sedlištích, obdržel lašský král Zdeněk Vilém Krulikovský pozoruhodné dílo. Představuje dřevořezbu pečeti Lašského království, jež je součástí standardy.

Autory dřevěné plastiky jsou (na snímku zleva) Karel Sýkora a Dalibor Šplíchal, oba žijící na území ostravského regionu.

Blíže k autorům - zatímco Karel Sýkora, rodák ze Staré Bělé, od roku 1978 žijící v Proskovicích, působil ve svém profesním životě jako učitel, práce se dřevem byla jeho koníčkem již od dětství. Obdobně tomu bylo u spoluautora plastiky Dalibora Šplíchala. Tento rodák z Hukvald žije ve Staré Bělé a pracoval jako strojní inženýr. Jejich společné dílo vzniklo "jako výraz poděkování rodáků Lachů Lašskému království," uvedli řezbáři.

 

A co ona pečeť vlastně znázorňuje? Ústředním motivem jsou tři ostrve, rozdělující štít znaku na tři pole, přičemž v každém z nich vyniká osmicípá hvězda. Tři ostrve a tři hvězdy tedy dohromady představují území tří států (Česko, Slovensko a Polsko), na kterých se Lašsko rozkládá.

"Dřevěná pečeť zůstává propůjčena Lašské jizbě," dodal lašský král.

 

Radana Šatánková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012