A znovu ten Karel

Olga Szymanská 5 2016 Kultura česky

 

 

K poctě 700. výročí narození Českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV. se koná především v Praze řada výstav, koncertů, slavností a akcí. Jejich společným tématem je doba a život první osobnosti našich dějin z mnoha úhlů pohledu. Každý si jistě vybere.

Hlavní kulturní projekt

Císař Karel IV. 1316 – 2016 – Národní galerie v Praze-Valdštejnská jízdárna 15. 5. – 28. 9. Bavorsko-český výstavní projekt představuje největšího panovníka naší historie bez předsudků a zároveň jako velmi barvitou osobnost s jejími lidskými pozitivními i stinnými stránkami.

Královský oktáv – Významné prostory Prahy 9. 5. – 17. 5. 2016. Nejvýznamnější dny s vrcholnými akcemi v přítomnosti představitelů státu, kulturního a duchovního života v duchu státnického, duchovního a kulturního odkazu císaře Karla IV.

Druhý život Karla IV. – Univerzita Karlova-Karolinum 15. 5. – 28. 9. 2016. Jakým způsobem byla vnímána osobnost Karla IV. ve staletích po jeho smrti. Bude zhodnocen z dlouhodobé perspektivy nejen jeho odkaz státnický a politický, ale také historický a kulturní.

Výstavy – Akce/Pražský hrad

České korunovační klenoty – Vladislavský sál-Starý královský palác 15. 5. – 29. 5. 2016. Podle původních od dvorského zlatníka z okruhu Petra Parléře prezentace zdařilé kopie – z totožných materiálů a s užitím středověkých mistrovských zlatnických technik.

Žezlo a koruna – Císařská konírna PH 15. 5. – 28. 9. 2016. Hlavním exponátem samostatně vystavená česká královská koruna, poprvé doplněna insigniemi, které v době Karla IV. ke koruně patřily a jejichž repliky jsou pro výstavu speciálně zhotoveny.

Koruna království – Jízdárna Pražského hradu 15. 5. – 28. 9. 2016. Symbolické prostředí triforia katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v podobě vnitřního i vnějšího ochozu hlavní lodi (jinak památkově střežených a nepřístupných) i s výzdobou plastik.

Koruna bez krále – Románské sklepení-Starý královský palác 15. 5. – 28. 9. 2016. Příběh nejcennější národní relikvie v dramatickém století od vzniku Československa do roku 1968 v adekvátních prostorách, kde byly korunovační klenoty během 2. světové války zazděny!

Koruna Matky měst – Tereziánské křídlo-Starý královský palác 15. 5. – 28. 5. 2016. Činnost Jednoty pro dostavbu katedrály s portréty jejích významných členů, a to v archivních fotografiích i předmětech z její dostavby v předminulém a minulém století.

Koruna na dlani – Rožmberský palác-Pražský hrad 15. 5. – 28. 9. 2016. Pražský groš jako věčná mince Českého království – v historii zpracování stříbra a techniky zlacení, její hodnota v příměru, co se dalo za ni koupit či pořídit.

Architektura pro korunu – Klášter sv. Jiří-Pražský hrad 15. 5. – 28. 9. 2016. Interaktivní výstava, přibližující historickou architekturu města, učí především děti, co je architektonické dědictví, proč je důležité se o ně zajímat a pečovat.

„Karel IV. a Pražský hrad“ – Pražský hrad 15. 5. – 28. 9. 2016. Naučná stezka po 29 místech v prostoru Pražského hradu a jeho nejbližšího okolí.

Pocta Karlu IV. – Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha 17. 5. 2016. Česká filharmonie s dirigentem J. Bělohlávkem připomene výročí panovníka výjimečnými skladbami: Pocta Karlu IV. od P. Ebena, symfonická báseň Praga J. Suka, Te Deum A. Dvořáka.

Rytířské slavnosti – Jelení příkop-Pražský hrad 11. 7. – 31. 8. 2016. Víkendy v malebné horní části J. příkopu představí život středověkých rytířů a jejich turnajová klání tak, jak probíhaly v dobách Karla IV.

Svátek české gastronomie /i doba Karla IV. – Zahrady Pražského hradu 27. 5. – 28. 5. 2016. Jedinečná příležitost degustovat také pokrmy a nápoje, připomínající 14. století a dobu slavného českého krále a římského císaře Karla IV.

 

Výstavy – Akce/Město

Historie University Karlovy – Karolinum-Univerzita Karlova 8. 4. – 31. 12. 2016. K 667. výročí založení jsou ve sklepních prostorách UK představeny zakládací listiny či kopie univerzitní pečeti, žezla a zároveň artefakty, dokládající všechny historické milníky univerzity.

Seminář: Karel IV. 700 let – Seminář-LF UK a VFN 25. 5. od 14.00

Záhadná nemoc Karla IV. na podzim roku 1350 – Přednáška-Purkyňův ústav 18. 5. v 17.00

-další akce Univerzity Karlovy k oslavě výročí panovníka: http://karel700.cuni.cz/KAREL-36.html

Dílo Karla IV. v běhu staletí – Valdštejnský palác 21. 2. 2016 – 12. 6. 2016. Přibližuje skutečnou podobu života a díla Karla IV., zachycuje několik oblastí Karlova působení ve 14. století i přetrvávající stopy jeho činů v současné a evropské společnosti.

České sklo v době vlády Karla IV. – Toskánský palác-Hradčanské náměstí 3. 6. – 28. 8. 2016. Expozice jako pocta Karlu IV. u příležitosti oslav 700. výročí jeho narození v barokní konírně a na nádvoří T. paláce, část výstavy umístěna v sále Jana Masaryka.

Mystérium věže – Muzeum hl. m. Prahy-Staroměstská mostecká věž 1. 4. – 31. 12. 2016. Hlavní exponátem nové stálé expozice je věž s interiéry, dále sklepení, schodiště, krov a ochoz. Představuje historické a kontextové souvislosti věže a Karlova mostu s okolnostmi vzniku obou.

Civitas Carolina-Stavitelství doby Karla IV. – Národní techn. muzeum 13. 5. 2016 – 8. 1. 2017. Stavitelské umění doby velkého stavebního rozmachu během vlády Karla IV. v dobových prvcích a stavitelských postupech, s plně funkční replikou gotického beranidla.

Slovanské hledání Karla IV. – Zbožnost Umění Vědeckost – Klášter na Slovanech-Emauzy 5. 5. – 21. 11. 2016. Tři aspekty: klášter jako důležité duchovní centrum Nového Města, architektura s výzdobou ambitu nástěnnými malbami, klášter jako centrum hlaholské písemné kultury celého 14. století.

Karel IV. – Život Otce vlasti – Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 5. 4. – 31. 12. 2016. Výstava mapuje život jednoho z největších panovníků dějin české historie z různých úhlů.

Medicína od dob Karla IV. po současnost – Galerie-Novoměstská radnice 3. 5. – 31. 5. 2016. Ukázky dobových učebnic, lékařské nástroje k léčbě, fotografie z historie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice, vzniku i vývoji lékařských vědních oborů a architektonických zajímavostí.

Když císař umírá – České muzeum hudby-Národní muzeum Listopad 2016. Výstava prostřednictvím originálních předmětů představuje kulturu středověkého města a ukazuje obřadní cesty Karlova pohřebního průvodu.

Karel IV. Praha a Lucemburkové – Galerie hl. m. Prahy-Dům U Zlatého Prstenu Podzim 2016. Prostřednictvím významných mezníků panování a představitelů v čele s Karlem IV. představuje vliv dynastie, která se nesmazatelně zapsala do rozkvětu Prahy i našich dějin.

Karel IV. Jaký byl? – Venkovní expozice-Kampa/Malá Strana 25. 4. – 25. 5. 2016. Prostřednictvím textů z dobových zpráv i vyobrazení panovníka na velkoformátových panelech lze nahlédnout do života jednoho z nejpozoruhodnějších vladařů.

Šifra Otce vlasti – Václavské náměstí 3. 5. – 1. 6. 2016, Vyšehrad 3. 6. – 31. 7. 2016. O promyšlených plánech císaře na stavbu Nového Města pražského, díky jehož velké vizi se Praha stala třetím největším městem Evropy.

Umění na dvoře Karla IV. – Galerie Emilie Paličkové-U Půjčovny 9, Praha 1 23. 8. 2016 – 23. 9. 2016. Autorské fotografie Karla Neuberta, týkajících se osobnosti Karla IV., významných míst s ním spojených a uměleckých děl vzniklých za jeho života.

Archiv České koruny-Listinný poklad Karla IV. – Národní Archiv-Chodovec Praha 28. 10. 2016 – 31. 10. 2016. Originální listiny vzešlé z vůle Karla IV., z nichž většina dosud nebyla veřejnosti nikdy představena. Limitováno ochranou pergamenů před degradací vnějšího prostředí.

Karlštejnský poklad - Hrad Karlštejn Sezónní expozice


V jarních měsících se otevřou i mimopražské nové expozice na hradech a zámcích v rámci tzv. Lucemburského roku.

 

Koncerty-Hudba

Pražské jaro: Tiburtina Ensenble - Národní galerie-Klášter sv. Anežky České 18. 5. 2016. Ženský vokální ansámbl se švýcarským kontratenoristou T. Weyem přednese program nesoucí podtitul k Panně Marii ve 14. století.

Pražské jaro: Graindelavoix - Klášter na Slovanech-Emauzy 19. 5. 2016. "Kyperské nešpory" ve vokálních skladbách z Turínského rukopisu přelomu 14. a 15. století-symbolicky ve zdech kláštera, kde císař nechával sloužit liturgii ve staroslověnštině.

S hudbou po stopách Karla IV. - Novoměstská radnice 3. 4. - 24. 10. 2016

Vita Caroli: hudebně-literární večer - Novoměstská radnice 10. 8. od 20.00 hodin

 

Ostatní

Korunovační slavnosti - Vyšehrad, Staroměstské náměstí a místa Prahy 3. 9. - 4. 9. 2016. Rekonstrukce korunovace českého krále a královny – průvod, rytířská klání, dvorská hostina

Středověké slavnosti - Břevnov 28. 5. 2016

Gastronomie v době Karla IV. - VŠ hotelová-Praha 8 11. 5. 2016

Praha pije víno - různá místa Prahy 27. 5. - 28. 5. 2016

Prahou Karla IV - významná publikace

Pražský hrad a okolí, Pražský most Karla IV., Staré Město - Speciální průvodce tras PIS

 

Další informace na www.karlovapraha.cz

Změna programů vyhrazena.

 

Olga Szymanská

 

Foto: Rukavice Karla IV., Praha, kolem poloviny 14. století, rukavice pro pravou ruku, rukavičkářská useň – kozina a skopovice, lněné nitě, Neustadt an der Waldnaab

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012