Časopis Českého spolku v Košicích

Lada Topinková 5 2016 Naši ve světě česky

 

Stříbrný vítr


Z aktuálního čísla 1/2016 vybírám Úvodník, který mě „praštil do očí“:

 

Slovo demokracie vzniklo ve starověkém Řecku. Znamenalo vládu lidu. Formálně byla zavedena v Athénách Kleisthénem roku 509 př. Kristem. Byla založena na stejných právech všech svobodných občanů státu. Jednalo se tedy o přímou demokracii, neboť každý občan měl právo účastnit se sněmu, kde se volila prytarie – rada pěti set a devět vládců – archontů, rovněž porotní soudy. Devět archontů bylo nadřízeno deseti stratégům – vojevůdcům. Rovněž již v roce 487 př. Kristem byla zavedena volba archontů losem ze dvou nejmajetnějších tříd společnosti (celkem byly třídy čtyři), čímž byla jejich faktická moc prakticky zrušena a skutečná moc přešla do rukou stratégů. Završitelem řecké demokracie (a rovněž tím, kdo ji pohřbil) byl Perikles. Ten sice svými zákony demokracii vylepšil (archonti mohli být voleni i ze třetí třídy a veškerá politická moc předána do rukou rady pěti set), současně však Perikles, který se coby démagógos, neboli vůdce lidu, nechal opakovaně volit stratégem, uchvátil moc zcela do svých rukou. Athény tak formálně zůstávaly demokracií, ve skutečnosti se staly monarchií prvního muže, jak napsal soudobý historik Thukydidés. Jak často v historii se pak tenhle příběh opakoval. Lidstvo je zdá se nepoučitelné.

 

Více o spolku i časopisu na stránkách www.cske.sk


Pozn. Když jsem o této tiskovině psala minulý rok v lednu (http://www.cesky-dialog.net/clanek/6570-predstaveni-casopisu-stribrny-vitr/) v rámci seriálu, mapujícím krajanské tiskoviny ve světě, měla jsem trochu pochyby. Nedávné a stále ještě živé období společného státu vykonalo své. Jenže, jak se říká, je jiná doba. A navíc schopnost, si navzájem jazykově porozumět, se bude s přibývajícími roky zmenšovat! (K tomu připojím osobní zkušenost s mým synem: když si před léty psal přes internet se slovenským chlapcem, tak slovenštině nerozuměl a každou chvilku se ptal, co že mu to píše. Naproti tomu v komunikaci s japonským chlapcem v angličtině neměl žádný problém.)

 

Lada Topinková

 

Foto: Titulní strana č. 5/2015

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012