Nová kniha Jindry Mannové

-red- 5 2016 Knihy česky

 

 

Po knize „Duhové povídky“ (2013, Polygos),  jež obsahuje 32 pestře rozmanitých pozitivně laděných příběhů z proměn života od rozpuku mládí po zralý věk, citově podbarvených, plných lásky, něhy, porozumění, i zklamání, dokreslených fotografiemi k tématu,

 

vyšla v prosinci 2015 další kniha autorky Jindry Mannové /Haneschové/ s názvem „Ona a On a jiné povídky“.

 

Představuje soubor povídek ze současného života s rozmanitou tématikou se zvláštním akcentem na intimní vztahy. Některé povídky vypráví i příběhy dívek, žijících v zahraničí. Týkají se i dívek, které v cizině založily a vedou českou školu. Povídky jsou doplněny fotografiemi, některými i barevnými, k tématu povídek.

 

Motto knihy:

Štěstí je být s Tebou –

Svou láskou žádostivou, toužebnou.

Domov je v proudu života prám,

V rozbouřených vlnách života přístav, chrám,

Vznešená Pohoda a velebný Klid.

Štěstí je žít!

 

V závěru knihy se autorka knihy přiznává:

„Přes všechnu exotiku cizí země, přes všechny její klady a přednosti, když se vracívám od dcer do Čech do domova a vidím tu důvěrně známou, mírně zvlněnou pohodovou krajinu s domácí květenou, malebně zaoblené kopečky, mezi lesy, poli a loukami roztroušené vesničky, městečka, když zahlédnu tak známé věžičky kostelíčků, když se vracívám do rodné vesničky, zmocňují se mě emoce a dojetí, sama pro sebe si rodnou ves nazývám „vesničko má milovaná“.

A s pohnutím si říká: „Kde kdo se zrodí, tam se i hodí.“

 

Vydalo nakladatelství a vydavatelství POLYGOS Benešov 2015.

 

- red-

(Pozn. red. Příští úterý zveřejníme povídku "Cyklista" z výše uvedené knihy.)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012