NEPŘEDVÍDANÝ TRUMF DONALDA TRUMPA

Ota Ulč 5 2016 Aktuality česky

 

 

Začnu trošku oklikou: v dobách budování vědeckého komunismu, jemuž jsme se vyhnuli úprkem do objetí západních imperialistů, v Kanadě zásluhou iniciativy literátů Josefa Škvoreckého a jeho manželky Zdeny došlo k vytvoření českého nakladatelství 68 Publishers Toronto. K jeho finančnímu přežívání se snažil přispět spolek přátel tohoto nakladatelství, mezi jehož honorary sponzory byli velikáni Arthur Miller a William Styron a pokladníkem jsem byl já malikán Ulč. O podporu jsme se také obrátili na manželku tohoto miliardáře Trumpa, jehož tehdejší manželkou byla našinkyně Ivana z tehdejšího Gottwaldova, nyní již znovu Zlína. Od její sekretářky jsme obdrželi nevlídnou odpověď, že privátní iniciativy nějakých profesorů nepodporuje. Po pádu Jakešova režimu však došlo k jejímu náhlému propuknutí vlastenectví, s nabídkou výuky kádrům v oboru správného pohostinství.

 

V červnu 2015 se manžel Trump mediálně zviditelnil svým prohlášením, že bude jedním ze šestnácti zájemců, usilujících o nominaci Republikánskou stranou stát se příštím americkým prezidentem - politický outsider se nyní projevil s ambicí zmocnit se toho nejvyššího politického úřadu totální na celém kontinentě. Vítanou představu hlavy státu, jíž by se stal člověk natolik bohatý, že by vylučoval předpoklad své podplatitenosti, ale okamžitě zhatila Trumpova hovadská nehoráznost, když se vysmál nynějšímu senátoru Johnu McCainovi, že jako pilot za vietnamské války byl sestřelen a mnoho let v zajetí si posléze odtrpěl. (Měl jsem své důvody k pořádnému popuzení.: Osobně se znám s jeho matkou, nyní již stoletou, osobností pozoruhodnou: Její manžel byl nejvyšším velitelem veškerého amerického loďstva v Pacifiku. Ve Francii v půjčovně vozidel jí pro její vysoký věk odmítli dát vozidlo k dispozici, což ona vyřešila jeho zakoupením.) Tuze se sestřelení letce vysmíval člověk, kterému se podařilo vojenské povinnosti se vyhnout.

- - -

 

Nikdy dřív v životě se tento Trump, zejména makléř s realitami, neobtěžoval usilovat o zvolení do jakékoliv politické funkce. Načež v nynější politicky velmi významné sezoně, se připojil k víc než tuctu zájemců, přeskočil své konkurenty, kteří vesměs s obtížemi stoupali po politickém řebříčku -v zákonodárných parlamentech státních, pak v tom federálním, prosazovat se v kongresu, v senátu. Jakožto miliardář nacházel dveře otevřené, do bohatství se narodil, při té příležitosti absolvoval několik bankrotů, z nichž se zpět k velkému bohatství vždy znovu dost zázračně dobelhal. Při té příležitosti se značně zviditelnil, též zásluhou svého televizního seriálu. Nyní jeho nejposlednější ambicí je tedy zájem o pronajmutí Bílého domu, iniciativa tak opovážlivá, že ho nikdo nebral vážně - nebylo novin s jakousi solidní reputací, které by se byly obtěžovaly se zastíráním svého pohrdání chvástavým amatérem, takovým tlučhubou. Chvíli počkáme, až se znemožní a odpadne.

 

A ono ne. Dovedl k sobě přitahovat ne sice spojence se zvučnými jmény, ale anonymní davy podpůrců. Projevil se jako zdatný řečník, imponující zejména v řadách méně vzdělaných, méně ekonomicky úspěšných a tradičních to zejména stoupenců konkurenční Demokratické strany. Deseti tisícové davy se začaly hrnout, aby si ho poslechly. Aktuálním tématem je zejména ekonomie, její nevalný stav, komplikovaný imigrací, zejména tou ilegální. Netrvalo dlouho, než Trump, po serii nečekaných překvapení se stal zdrojem rostoucí mediální pozornosti.

Nejen ovšem v politice značnou roli hrají peníze, pokud možno jejich velikánské množství. Na rozdíl od většiny ostatních konkurentů, Trumpovi stačilo spoléhat na vlastní kapsu, nemusel škemrat na Wall Streetu, popuzovat příliš mocné magnáty. Nijak neprojevoval zábrany vyjadřovat se neopatrně, politicky tuze nekorektně, což někdo jiný by si nebyl troufl. Dřívější Obamův prezidentský konkurent Mitt Romney si netroufl zapochybovat o jeho zrození v Honolulu, kde se Obama vskutku nenarodil, na rozdíl od Trumpovy výzvy, že ho odmění pěti miliony dolarů, poté co dodá k nahlédnutí ne kopii, ale originál svého rodného listu, což ovšem dotyčný, v keňském přístavu Mombasa narozený, ignoroval.

 

Trump neváhá zmiňovat se o jiných nedokonalostech až nehoráznostech: hromadné vraždění islámským fanatikem, s provoláváním slávy Alláhovi, což Obama oficiálně hodnotil jako "úraz v pracovním prostředí. "

Tomuto nyní již dosluhujícímu prezidentovi se podařilo nashromáždit víc státních dluhů (19 trilionů dolarů) než za všech předchozích prezidentů dohromady.

Zhruba polovina všech Američanů vůbec neplatí daně, pouze inkasují všelijaké podpory, v supermarketech platí vyfasovanými vládními poukázkami. Naprostá většina černošské mládeže je nezaměstnaná, nezaměstnatelná. Obama se rád prezentuje jako prezident "všech Američanů" v nynější situaci značného mezirasového napětí.

Trump si troufá dělat nepřátele ve všelijakých směrech. Veřejnost si všímá, takovou kuráž oceňuje a svým hlasováním v primárkách potvrzuje. Prozatím jeho popularita v domácím prostředí dosahuje kolem 40 procent. Přispívají k tomu příčiny jak vnitropolitické, tak mezinárodní. Trump je tím jediným z uchazečů na prezidentskou nominaci, kdo trvá na neproveditelné deportaci dvanácti milionů vetřelců, v USA ilegálně žijících, v politicky korektní formě prezentovaných jako "undocumented aliens." Nejen federální byrokracie ale mnohá města, vydávající se za tzv. azylová, poskytující přístřeší, ochranu a obranu takovým pachatelům. Nijak netypický příklad: Ilegálně přítomný Mexikán byl lapen při pašování omamných drog. Došlo k jeho deportaci, po níž následovalo jeho opakované proniknutí americkým směrem. Tak se stalo celkem pětkrát. Při tom pátém, prozatím posledním činu, k němuž došlo v San Francisku, vetřelec si svůj trestní rejstřík vylepšil zavražděním dívky, na procházce doprovázené svým otcem. Vrah se těšil pohostinství, štědrosti vládců této scénické metropole.

Trump prosazuje vybudování vysoké zdi podél mexické hranice - další jeho politicky nekorektní iniciativa. V pokrokových kruzích je šmahem zatracován jako rasista.

Trump nemilosrdně kaceřuje údajně amatérské počínání amerických reprezentantů při vyjednávání obchodních dohod, jejichž výsledkem jsou jednostranné výhody druhé strany.

Tento kandidát na nejvyšší úřad v zemi nemilosrdně tepe do trapně amatérského počínání v zahraničních mezinárodních vztazích. Značné pozornosti se dostalo výměnné smlouvě, v níž Washington za převzetí jednoho amerického desertéra (Buchholtz) vydal pět vězňů držených na bázi Guantanamo. Tito propuštěnci se tak mohli vrátit ke své původní teroristické činnosti.

Jako jiný, groteskně nevyvážený rozdíl mezi právy a povinnostmi smluvních stran je uváděn výsledek americko-iránské dohody. Pokud v nadcházejících listopadových volbách 2016 dojde k vítězství Republikánů, zrušení této trapně neadekvátní dohody bude následovat.

- - -

Situace na domácí politické frontě se zostřuje. Pěstní konflikty mezi Trumpovými podpůrci a odpůrci se zostřují nejen v Chicagu. Tam svou přítomností se vyznačuje známý terorista Bill Ayers, Obamův někdejší spolupracovník. De Blasio, primátor New York City, ve včerejším televizním vystoupení zatratil všechny Republikány jako rasisty.

 

Do podzimních prezidentských voleb zbývá větší polovina tohoto roku. Nominační kongres Republikánů se bude konat v Clevelandu. Trumpova nominace je velmi pravděpodobná, ale nikoliv jistá. Vítězem by se mohl stát texaský senátor Ted Cruz.

 

Demokraté vyjadřují své přesvědčení, že jejich kandidátem bude Hillary Clintonová, a její vítězství ve volbách zaručí hlasy černochů, hispánců a žen s jakoukoliv minulostí. Takový by byl výsledek v případě, že by nedošlo k zaslouženému trestnímu stíhání této kandidátky, jakož i rezignaci představitelů FBI, vyšetřující několikeré její trestní přestupky.

 

Trump slibuje protiútok, již s podporou dvou bývalých uchazečů o tutéž nominaci (Chris Christie, guvernér New Jersey, a neurochirurg Ben Carson) dost pravidelně oznamuje, aniž by specifikoval, jakou strategii použije k likvidaci Hillary a jejích prezidentských ambicí.

 

Takové počínání neuniká pozornosti v zahraničí. Nedávno jsem si promítl video, které stvořil Patrick Condell, pozoruhodný tvor, jehož počínání s velkým zájmem sleduji již několik roků. Spisovatel, komik, se soustředěním na politickou a náboženskou satiru. Musel jsem souhlasit s jeho obhajobou, integritou Trumpa, jeho odvahou, s jakou se vyjadřuje o dosavadním prezidentovi Obamovi, jenž zásadně dává přednost nevidět teroristické počínání islámu, jemuž jakoby bylo nutno se permanentně omlouvat. Též nepřekvapuje, že ve vlasti Neville Chamberlaina vzkvétá sympatie takového druhu a již se nashromáždilo víc než sto tisíc podpisů, domáhajících se zákazu Trumpa, aby měl vstoupit na půdu britského království.

 

Jak to v Americe o volbách dopadne? Spíš nedobře.

 

Ota Ulč

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012