Jiří Anderle

Olga Szymanská 5 2016 Kultura česky

 

Jubilant

 

Galerie Hollar je první, která výstavou připomíná letošní 80. výročí narození vynikajícího umělce a světově proslulého grafika Jiřího Anderleho. Na vernisáži praskala ve švech také proto, že zde vystoupil Jaroslav Hutka.

 

Umělec

Stručně: Jiří Anderle se narodil 1936 v Pavlíkově u Rakovníka. Vystudoval Vyšší školu uměleckého průmyslu, v letech 1955-1961 malbu u A. Pelce, grafiku u V. Silovského, dějiny umění u V. V. Štecha a J. Kotalíka na AVU v Praze. Následujících osm let působil v Černém divadle, které založil jeho kolega ze studií, režisér a výtvarník J. Srnec. Během zájezdů do zahraničí poznával díla starých mistrů a navštěvoval expozice významných světových tvůrců. V letech 1969-1973 byl asistentem prof. J. Trnky a prof. Z. Sklenáře na VŠUP v Praze. Roku 1966 působil na Mezinárodní letní akademii v Salzburgu. Samostatně vystavuje po celém světě, je zastoupen ve sbírkách u nás i v zahraničí. Získal řadu prestižních ocenění. Věnuje se malbě, grafice, ilustracím – stručně: patří mezi nejvýznamnější umělce 20. století. Jeho bravurní zvládnutí leptu, suché jehly, mezzotinty, měkkého krytu i různých kombinovaných technik je plné fantazie, imaginace a poezie, oscilující mezi kontrasty dobra a zla, života a smrti, krásy i hrůz válečných konfliktů, vyjádřených pro autora typickým způsobem, kterým si získal příznivce po celém světě.

 

Výstava

Grafiky umělce, výhradně vystavené v prostorách Galerie Hollar, pocházejí ze sbírky českého sběratele a galeristy Martina Zemana. Zcela výjimečné je, že celá kolekce prezentuje výhradně původní grafické listy, nikoliv pozdější dotisky. Některé vznikaly již z poloviny šedesátých let. A mnohé jsou z původního nákladu pouhých 15 kusů: na českém trhu s uměním je pak opravdovou vzácností, pokud se objeví tyto listy z původních nákladů. Neboť ejčastěji jsou k vidění jejich „varianty s kresbou“, tj. pozdější dotisky, které Jiří Anderle dokresloval pastelkami, aby je odlišil od původních originálních tisků. Vystavenou ucelenou sbírku původních Anderleho tisků lze srovnat http://www.add.cesky-dialog.net/article.article/pouze se sbírkou podobného rozsahu a kvality, která se nachází v USA. Za to, že se dodnes zachovala v taková kvalitě a rozsahu, vděčíme jejímu původnímu majiteli, německému sběrateli, jež měl s Anderlem přátelský vztah, třicet let jej navštěvoval a díla si osobně vybíral.

 

Dodejme

Sdružení českých umělců grafiků Hollar patří, vedle Umělecké besedy a Mánesa, k našim nejstarším a nejvýznamnějším uměleckým sdružením. Od svého založení v roce 1917 se téměř sto let podílí na zachování tradičně vysoké úrovně české grafiky. Mezi jeho členy patřili a patří například: Vojtěch Preissig, Max Švabinský, Kamil Lhoták, Emil Filla, Oldřich Kulhánek, František Kupka, Jan Zrzavý, Jiří Trnka, Josef Lada, František Tichý, Zdeněk Sklenář, Adolf Born ad. a právě Jiří Anderle. V současné době spolek sdružuje 160 známých českých grafiků, teoretiků umění a tiskařů.

 

Nenechte si ujít výstavu v Galerii Hollar - otevřena do 22. května 2016. Doporučujeme!


Olga Szymanská

/dle tiskových materiálů/

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012