Klavírista Tomáš Víšek

Eva Střížovská 4 2016 Kultura česky

 

 

"Soutěž se konala ve dnech 9.-11. dubna ve Varšavě,

hlavním pořadatelem byla Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury a spiritem agens celé soutěže pan prof. Jaroslaw Drzewiecki (syn někdejšího proslulého pianisty a pedagoga Zbigniewa Drzewieckého).

 

Soutěž nemá věkové omezení, jedinou podmínkou je alespoň 2 roky učit. Jinak je to "klasická" interpretační soutěž, jednokolová, pět kategorií (klávesy, smyčce, dechy, zpěv a komorní hra), program je volný, na 20-25 min.

Hlavním cílem soutěže je motivovat stávající pedagogy, aby nezapomněli hrát a vystupovat na pódiu, je škoda, když pedagog (i jeho žák) je o toto ochuzen...

Já jsem v soutěži hrál Brahmse: Dvě rapsodie op. 79, V. J. Tomáška: Dithyramb č. 2 a J. Páleníčka: Klavírní skicář - část 4 a 5. (Mimochodem, obě české skladby se moc líbily i jako skladby, i o noty byl zájem.)

Letos se konal již 4. ročník - sešli se reprezentanti Čech (já), Slovenska, Ruska, Běloruska, Litvy, Estonska, Číny a samozřejmě Polska.

Výsledky u klavírů nakonec byly: Grand Prix - Natalia Fedenko (Rusko) 1. cena - Sofia Khodosevich (Rusko), Tomáš Víšek (Česko), Ada Kuuseoks (Estonsko) 2. cena - Matusz Dobrowski (Polsko) 3. cena - Marek Matuszczak (Polsko)

Pak bylo uděleno ještě jedno čestné uznání."

 

Tomáš Víšek

 

---------------------

 

Tomáš Víšek

Prvně jsem ho potkala v Lucerně před lety na Pražských jazzových dnech pořádaných Jazzovou sekcí. Mladíček byl sice už v té době pevně zakotven ve vážně hudbě, ale tehdy u klavíru předvedl rockovým a jazzovým posluchačům takový klavírní temperament, že z nástroje lítaly bílé i černé klávesy. (Možná si to po těch létech nepamatuji úplně přesně, ale jisté je, že to bylo nezapomenutelné.)

Později jsme se potkávali až za doby Českého dialogu. Zval nás na své koncerty a některé jsme i organizovali. On je nejen virtuózním pianistou, ale i dobrým vypravěčem, který umí publiku přiblížit skladatele a díla, která hraje. Tak jsme také mj. uspořádali večer věnovaný Antonínu Dvořákovi ve vile Amerika či Bedřichu Smetanovi.

Před dvěma lety hrál na Pražském jaru velmi úspěšně Ježkův koncert a ten bude napřesrok na jaře opakovat spolu se Symfonickým orchestrem Čs. Rozhlasu.

Nedávno se vrátil z Varšavy s první cenou v soutěži, kterou pořádala Podkarpacka Fundacija Rozwoju Kultury. Hrál skladby Brahmse, V. J. Tomáška aj. Páleníčka.

Soutěže se účastnili reprezentanti ze Slovenska, Ruska, Běloruska, Litvy, Estonska, Číny a samozřejmě Polska. Soutěž je již několik roků vyhlašována pro hudební pedagogy, aby jim připomenula, že také mají koncertovat. A to Tomáš Víšek rozhodně naplňuje.

Nyní jede koncertovat do Švýcarska a také ho čeká dost koncertů i Čechách.

 

-ES-

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012