Pražský hrad oslaví 700. výročí narození Karla IV.

-top- 4 2016 Kultura česky

 

Celkem sedmi hlavními výstavními projekty si Pražský hrad připomene 700. výročí narození českého krále a císaře Karla IV.

 

Význam tohoto výročí zdůrazní zcela mimořádné vystavení Českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále od 15. 5. do 29. 5. 2016, které se jinak koná pouze u příležitosti volby prezidenta republiky. Svatováclavská koruna vytvořená Karlem IV. bude zde tradičně spočívat v historické Gočárově vitríně spolu s žezlem a jablkem, dodanými do této sestavy korunovačních insignií za vlády Habsburků. Expozice bude přístupná zdarma.

 

Další výstavní projekty budou na Pražském hradě otevřeny od 15. 5. až do 28. 9.:

 

Stěžejní výstavou bude expozice Žezlo a koruna v Císařské konírně, jejímž hlavním přínosem bude ozřejmění pozapomenutých souvislostí: poprvé v novodobé historii bude poukázáno na původní (gotické) složení královských insignií z doby Karla IV.: českou Svatováclavskou královskou korunu doplňovalo jablko a žezlo, jejichž umělecké repliky budou pro tuto výstavu speciálně restaurátorsky zhotoveny a budou vystaveny spolu s dalšími předměty používanými při korunovacích českých králů, které se odehrávaly podle Korunovačního řádu Karla IV. až do 19. století.

 

Druhým nejvýznamnějším počinem bude symbolické zpřístupnění vnitřního a vnějšího triforia katedrály sv. Víta, a to v podobě jejich zjednodušené prostorové rekonstrukce v Jízdárně Pražského hradu. Triforium je památkově nejstřeženější, a proto veřejnosti nepřístupný sochařsky bohatě zdobený ochoz na vnější i vnitřní straně hlavní lodi katedrály. Výpravná expozice, ve které návštěvníci najdou i pohřební roucha z královské hrobky, ponese název Koruna království.

 

S katedrálou jako první stavbou v zemi bude souviset i expozice Koruna Matky měst v Tereziánském křídle, kde budou vystaveny neznámé fotografie z Archivu Pražského hradu pořízené v průběhu dostavby katedrály v 19. a 20. století.

 

Přímo do Karlovy doby návštěvníky zavede projekt Koruna na dlani, který v Rožmberském sále představí korunu jako platidlo. Tehdejší architekturu pak zvláště dětem představí interaktivní výstava Architektura pro korunu, která vznikne v Jiřském klášteře ve spolupráci s pořadateli projektu Hravý architekt.

 

Do novodobé historie návštěvníky zavede expozice Koruna bez krále, která v prostorách, kde byly zazděny korunovační klenoty během 2. světové války, představí příběh této nejcennější národní relikvie v dramatickém 20. století.

 

Kromě těchto výstav, které financuje Správa Pražského hradu ze svých příjmů, se na Hradě chystá i bohatý doprovodný program: rok Karla IV. začne 3. dubna 2016 se slavnostním zahájením letní turistické sezóny. V duchu doby Karla IV. se ponese i druhý ročník Rytířských slavností. Po stopách Karla IV. se budou moci návštěvníci vydat i během komentovaných procházek areálem Hradu.

 

Všechny expozice vztahující se ke Karlovu výročí se pro veřejnost otevřou 15. května a potrvají do 28. září 2016, kromě výstavy Architektura pro korunu zaměřené na mladé návštěvníky hradu, která potrvá až do 10.10.

 

Informace z webu Správy Pražského hradu

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012