Představení krajanské tiskoviny Montrealský věstník

Lada Topinková 4 2016 Naši ve světě česky

 

 

Historie Věstníku


"Otec Bohuslav Janíček, jezuitský kněz Misie sv. Václava v Montrealu, vydal první "Věstník československých spolků v Montreale" v září 1964.

V té době osm organizací přispívalo zprávami o svých akcích: Canadian Czechoslovak Club, Cyrilo-Metodějská Liga, Czechoslovak Welfare Association, Československé národní sdružení v Kanadě, Královská Kanadská Legie, odbočka Masaryk, Misie sv. Václava, Společnost pro vědy a umění a Tělocvičná jednota Sokol Masaryk.

Tento počet se postupně měnil a v současné době jsou to pouze čtyři organizace, které pravidelně informují komunitu o svých akcích: České a slovenské sdružení s Klubem seniorů, Sokol, Misie sv. Václava a Asociace Hostýn.

V roce 2001 se vzhledem ke stáří a nemoci otce Janíčka Věstníku ujala Alena Martinů a ustanovila se redakční rada o 5 členech. Věstník byl rozšířen o další informace a zprávy a v roce 2005 byl přejmenován na Montrealský věstník.

Od samého začátku je Věstník vydáván díky dobrovolné práci několika členů čs. komunity a je zasílán zdarma na přibližně 500 adres. Je financován především dobrovolnými dary čtenářů a příspěvky montrealských spolků a podnikatelů českého a slovenského původu."

 

Dostali jsme mailem dubnové vydání výše uvedené krajanské tiskoviny, z kterého vybíráme:

 

Každou středu Sokolský volejbal v tělocvičně Coronation School

Jednou za měsíc Bohoslužby v kapli Loyola High School,

Každé dva týdny Schůzky klubu seniorů v Čs. domě,

Výroční schůze ČSSK (montrealská pobočka českého a slovenského sdružení) spojená s večeří v restauraci Prague

 

 

Zajímavá je pozvánka na každoročně konaný dětský tábor Hostýn

 

„Je určený pro děti od 6 do 16 let a bude trvat tři týdny od 3. do 23. července. Cena je stejná jako vloni:

395$/1 týden, 765$/2 týdny a 960$/3 týdny. Za každé další dítě ze stejné rodiny je sleva 10%.

Poskytujeme slevy pro skupiny. A pokud nám přivedete nového účastníka obdržíte na požádání odměnu 20 $ za každý týden jeho účasti.

Výhody pro děti: kvalitní program, dobré jídlo, nádherná příroda.

V táboře nabízíme hry v přírodě, výlety k vodopádům i jinam do okolí, volejbal, fotbal a košíkovou. Velký úspěch mají noční hry za použití baterek. Ve dvou klubovnách se pořádají tance, provozují ruční práce, hraje ping-pong a jiné hry. Na velkém jezeře Lafond máme soukromou pláž, kde provozujeme plavání, jízdu na kanoi a kajaku a rybaření. Protože máme nadbytek dříví, děláme často táborové ohně. Do tábora přijímáme i děti, které nemluví česky ani slovensky. Ať si děti přivedou své kamarády či kamarádky.

Hledáme vedoucí k dětem a kuchařky.

Přednost mají bývalí účastníci. Přihlášky na dětský tábor a jiné důležité informace jsou na internetu na www.hostyn.org.

 

Těšíme se na vaše děti a vnoučata!“

 

 

“Pan Peter Vidlák z Edmontonu nám poslal historickou fotku z roku 1953, kterou uveřejňujeme. Zajímavé je, že oficiálně se uvádí, že Tábor Hostýn byl založen v roce 1954 a tato fotka dokazuje, že první dětský tábor se konal již o rok dříve.

Na její zadní straně je uvedeno, že je vzata u starého farmářského domu u silnice (byl to dům na začátku ulice Des Tchèques). Jezuita Bohuslav Janíček je druhý z prava ve druhé řadě. Bratr Petra, Pavel Vidlák, je před otcem Janíčkem. Děvčata Faltova jsou třetí a čtvrtá zleva v druhé řadě a paní v první řadě je pravděpodobně paní Štrbáňová. Uvítáme, pokud může někdo tyto informace upřesnit. Máte-li někdo další fotky z tábora, pošlete nám je, rádi je uveřejníme na našem webu. Zejména máme zájem o fotky z éry otce Janíčka, tj. před rokem 1993. Připomínáme, že hodně fotografií z dětských táborů od roku 2002 do 2012 je již ve fotogalerii na www.hostyn.org."

 

Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na montrealvestnik@gmail.com.

 

Více na www.montrealvestnik.com

 

Lada Topinková, s laskavým dohledem paní Aleny Martinů

 

Foto: Tábor Hostýn z roku 1953 zaslaný redakci Montrealského věstníku Peterem Vidlákem z Edmontonu

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012