Návštěva předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky v České škole ve Varšavě

4 2016 Naši ve světě česky

 

 

Dne 8. dubna 2016 se dostalo České škole ve Varšavě velké cti: bylo nám umožněno setkat se osobně s představiteli vlády ČR!


Velvyslanectví ČR uspořádalo v rámci návštěvy premiéra Bohuslava Sobotky a osmi z jeho ministrů ve Varšavě setkání s představiteli krajanských sdružení v Polsku.

Zúčastnili se ho zástupci krajanů ze Zelova a téměř celá česká škola ve Varšavě, její žáci spolu se svými rodiči, učitelé a organizátoři. Ředitelka školy Ivana Křížová seznámila přítomné s historií a s činností školy, která se sice počtem svých žáků nemůže srovnávat s Českými školami bez hranic v Paříži či v Londýně, ale za tři roky své existence vykazuje čilou aktivitu. Kromě pravidelné páteční výuky dvacítky dětí od pěti do třinácti let organizuje setkávání při příležitostech různých tradičních svátků nebo zprostředkovává dětem i rodičům česká divadelní či hudební představení. Svým žákům ve školním věku  kromě hodin češtiny a literatury dává nahlédnout do dějin Zemí českých v cyklu pravidelných přednášek, všechny děti pak mají možnost vypůjčit si české knížky v nově vzniklé knihovně.

Dva z žáků třetí třídy potěšili delegaci skvělým přednesem textu písně Voskovce a Wericha Stonožka a pan premiér převzal s úsměvem jako dárek od dětí Slabikář s věnováním a podpisy všech žáků. Bohuslav Sobotka ve svém projevu podtrhl důležitost české komunity a význam českých škol v zahraničí. Poté se podepsal do kroniky školy a předal její ředitelce dárek ve formě dvou velikých košů plných pastelek, vodovek a jiných pro děti zajímavých věcí.

 

Jsme rádi, že se povědomí o existenci českých škol v zahraničí dále šíří a že jejich význam pro budoucí generace Čechů žijících mimo svou vlast a zpětně i pro Českou republiku nenechává nikoho na pochybách.

 

Z Varšavy čtenáře Dialogu za Českou školu zdraví

Ivana Křížová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012