Pozvánka na výstavu

Olga Szymanská 4 2016 Kultura česky

Karel Trinkewitz

 

Pod tímto názvem představuje pražské Museum Kampa malíře a tvůrce koláží, spisovatele, básníka a literárního teoretika Karla Trinkewicze.

 

Karel Trinkewitz se narodil 23. srpna 1931 v Mečeříži u Mladé Boleslavi. Rodina matky původu židovského přišlado Československa z Východního Pruska, otcova z Jižních Čech. Karel jako poloviční žid nesměl za války chodit do školy: česky se tedy učil doma od matky. Po válce, právě díky i českému původu, nebyla rodina vyhnána do Německa. Chodil na keramickou technickou školu v Teplicích-Šanově(1949-1951), poté absolvoval gymnasium v Teplicích, kde byli jeho spolužáky např.J. Koblasa či E.Světlík. Chtěl studovat filosofii, byl ale přijat na Právnickou fakultu UK (1952). Potřech semestrech byl jako „buržoazní element" vyloučen a živil se jako pomocný dělník, nosič balíků, účetní. V době mírného politického tání padesátých let se prosadil jako reklamní grafik a textař, dále jako redaktor časopisů pro zahraničí v nakladatelství Orbis, mj. "Im Herzen Europas". Mimo zaměstnání se věnoval básnické tvorbě, psal eseje o umění a písňové texty. V šedesátých letech výtvarně spolupracoval s řadou časopisů, kde pod značkou Witz uveřejňoval karikatury, kresby a koláže. Stal se známým jakopolitický žurnalista a satirik. V sedmdesátých letech byl několikrát zatčen a vyslýchán StB. V roce 1977 patřil k prvním signatářům Charty 77, a proto byl za dva roky nucen odejít do exilu. Usadil se v Hamburku a pobýval také ve švýcarském regionu Ticino. Po roce 1989 žil střídavě v Čechách a Německu, kde působil mj. jako český konsul. Doma patřil ke skupině Rudolfa Battěka a spolu s ním byl vyloučen z ČSSD. Prezident Václav Havel vyznamenal Karla Trinkewitze Řádem Bílého lva. Zemřel 15. března 2014.

 

Již jako student keramické školy byl Trinkewitz ovlivněn surrealismem, zejména Salvatorem Dalí.

V pozdější době se věnoval kaligrafiiavizuální poezii.

Jeho zájem o koláž podnítil otec svými fotografiemi: později vyšel jeho knižní titul Život je koláž.

Od půle šedesátých let se Karel stýkal s tvůrci experimentální poezie, kteří patřili do okruhu Jiřího Koláře a Josefa Hiršala a patřil k zakladatelům Klubu konkretistů.

Po odchodu do exilu spolupracoval s řadou německých i exilových vydavatelství a angažoval se i v exilovém časopisu ČSSD Právo lidu a v revui Pól. V Německu byl v úzkém kontaktu s okruhem osob kolem teoretika Maxe Bense.

Stal se úspěšným spisovatelem - vydal více esejistických knih. Pozoruhodný je titul Melancholidský život (2013).

Zároveň byl přímo vášnivým originálním autorem krátkých básní ve stylu japonského haiku, které zároveň ilustroval svými kresbami. Výbor 200 haiku z celkem 14 000 jeho básní v češtině a němčině vydalo roku 2004 nakladatelství Akropolis: Haiku o Praze, Chvála haiku/Lob des Haiku.

Hlásil se k surrealismu a jeho dílo mělo blízko k pop-artu. K osmdesátému výročí autorova narození vyšla kniha jeho osobních reflexí „Jak jsem poznal básníky“ o osobních a literárních setkáních se dvěma sty osobnostmi světové poezie.

Za literární tvorbu získal umělec ocenění, například Biermann-Ratjen Medaille Autorské asociace Hamburgči 1. Místo v Ceně Bohumila Polana za titul Jak jsem potkal básníky (2012). Poprvé vystavoval výtvarná díla v pražské Galerii na Karlově náměstí (1966) či v Nové síni (1968), po roce 1990 na pražském území v Mánesu (1991) či v Knihovně Libri Prohibiti (2012), v zahraničí v Seville (2000) a mnoha jiných místech.

 

Cílem současné expozice děl Karla Trinkewitze v Museu Kampa je seznámit českou veřejnost především s výtvarnou tvorbou zcela výjimečného tvůrce, jehož jméno je u nás prozatím méněznámé.

 

Výstava představuje umělcovy koláže, objekty a práce, které jsou v duchu lettrismu (umění šedesátých let), kdy umělec v obraze uplatňuje písmo v jiném významu, než jak je běžně používáno.

 

Kromě dalších českých výtvarných umělců si i Trinkewitz uvědomoval, že užití tohoto výtvarného vyjádření skýtá netušené možnosti, s nimiž se tehdy ještě běžně nepracovalo.

 

Expozice, koncipována do tematických celků, objasňuje různorodost mnoha Trinkewiczových přístupů k tvorbě. A představuje nejen výtvarné dílo autora, ale i jeho samého jako velmi výjimečnou renesanční osobnost.

 

K výstavě je vytištěn katalog, věnovaný životnímu příběhu a celkovému výtvarnému dílu Karla Trinkewitze.

 

Museum Kampa – do 22. května 2016.

 

 

Olga Szymanská

 

Foto: Sovovy mlýny - Museum Kampa patří mezi 10 nejlepšími muzeí Evropy, které stojí rozhodně za návštěvu podle deníku The Guardian

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012