Hrady a zámky vstupují do lucemburského roku - část 2.

3 2016 Kultura česky

 

Z tiskové zprávy Národního památkového ústavu z 1.3.2016

 

Státní hrady a zámky spravované Národním památkovým ústavem (NPÚ) vstupují do lucemburského roku, v němž si rozličnými akcemi a programy – zábavnými i odbornými – připomenou a oslaví 700. výročí narození Karla IV. Na novou sezonu chystají památky řadu dalších novinek – otevírají nové prohlídkové trasy, připravují výstavy a zpřístupňují dosud uzavřená místa a části. Návštěvníky pobaví na slavnostech evokujících časy dávno minulé, přitom nezanedbávají ani svou budoucnost: Národní památkový ústav totiž plánuje opravy a obnovy, které zajistí zachování památkových hodnot největších skvostů pro další generace. Přispívají k tomu i výzkumy a vědecké úkoly, na nichž odborníci v NPÚ pracují, a jejichž výsledky využívají při péči o památky, tedy v praxi.

 

NOVÉ PROHLÍDKOVÉ TRASY, EXPOZICE A VÝSTAVY

Roky 2014 a 2015 prokázaly, že hrady a zámky lidé navštěvují stále častěji. Kasteláni proto chystají řadu nových prohlídkových tras, expozic a výstav, aby měli čím zaujmout i věrné návštěvníky.

Výjimečná interaktivní literární expozice věnovaná Marii von Ebner-Eschenbach, mimořádné ženě, spisovatelce a autorce divadelních her, od jejíhož úmrtí uplyne letos 100 let, se 27. května otevře na zámku v Lysicích. Je součástí projektu Marie Ebner-Eschenbach – Žena tří století (1830–1916), připomínajícího výstavami, koncerty, divadelními představeními i publikacemi spisovatelšinu osobnost i její dílo české i rakouské veřejnosti. Nad akcí převzal záštitu vedle ministra kultury i rakouský velvyslanec.

Zámek Veltrusy zahájil sezonu již v lednu otevřením nové výstavy Váhy, míry, závaží na zámku vám ukáží, věnované pochopitelně historii měření a vážení. Už 6. března se tam v návaznosti na ni uskuteční Den s Mírou, kdy budou mít všichni Mírové a Mirky na výstavu zvýhodněné vstupné. V neděli 17. dubna se po dlouhých 78 letech vrátí do kláštera Zlatá Koruna gotický deskový obraz Zlatokorunské madony. Po slavnostní bohoslužbě bude obraz přenesen do nově restaurované klášterní opatské kaple a stane se součástí prohlídkové trasy. Od dubna bude v Betlémě Hlinsko nově zpřístupněna unikátní pilníkářská dílna a 30. dubna se po krátké opravě opět otevře hrad Litice. Na zámku Ploskovice otevřou kavárnu se zázemím pro návštěvníky. Od května do října připomene na zámku Jaroměřice nad Rokytnou výstava Zámek s vůní benzinu počátek 20. století a tehdejší novinku nejen pro příslušníky šlechty – automobily Na prohlídku bude lákat plechový veterán, šlapací auta pro děti i zámecká autodílna. V polovině května se na zámku Dačice otevře celosezonní výstava Ušlechtilá posedlost, věnovaná vědeckým zálibám a sběratelské posedlosti aristokracie v českých zemích. Nová stálá expozice nazvaná Okouzlení antikou bude od začátku června zpřístupněna na zámku Duchcov; několik desítek kopií plastik ze sbírky Univerzity Karlovy v Praze nabídne exkurzi do antiky, jejího umění a mytologie, ale ukáže zároveň vliv antiky na kulturu šlechty. V nové podobě budou od 1. června otevřeny prohlídkové trasy také na zámku Zákupy; Letní sídlo císaře Ferdinanda Dobrotivého (bude doplněna o nová apartmá věnované Napoleonovu synu Orlíkovi, který byl krátkou dobu také majitelem Zákup s titulem vévody zákupského) a Návštěva u Habsburků připomenou 100. výročí úmrtí rakouského císaře Františka Josefa I., který byl předposledním majitelem zámku. Další výročí připomene zámek Hrádek u Nechanic: výstavu fotografií a dokumentů Hrádek u Nechanic a 150. výročí bitvy u Sadové v roce 1866 připravuje na prázdninové měsíce. Programy Zahrada všemi smysly pro tělesně či mentálně znevýhodněné budou probíhat v zahradách v Kroměříži. V Květné zahradě si sluchově postižení mohou půjčit tablet se samoobslužným průvodcem pro neslyšící (s upravenými texty a videonahrávkami ve znakovém jazyce), v Květné i Podzámecké zahradě jsou připraveny programy pro slabozraké, při nichž je znevýhodnění kompenzováno popisným výkladem, haptickým vnímáním památky (kamínkové mozaiky, stěn grotty, štukové výzdoby aj.), a možností osahat si modely výzdoby. Na nádvoří Hospitalu Kuks bude s novou sezonou otevřeno bylinkářství s prodejem bylinných čajů, směsí a dalších produktů a provoz zahájí také Hospoda Na sýpce. Na hradě Švihov bude po dvouleté rekonstrukci zpřístupněna hradní věž s výhledem do údolí řeky Úhlavy. Na hradě Krakovec bude letos dokončeno experimentální zastřešování rohu jihozápadního křídla a na zámku Náchod vznikne na zámeckých půdách lávka, která umožní mimořádné prohlídky historických krovů, kruchty a sakristie zámecké kaple. V létě bude po obnově z grantu EHP a Norských fondů otevřen v parku zámku Krásný Dvůr novogotický templ, využívaný jako rozhledna ale také prostor pro edukace a kulturní programy.

 

NEOBJEVENÉ PAMÁTKY

Návštěvníky, kteří nevyhledávají davy, případně budou přesycení lucemburskými a karlovskými oslavami, zvou k návštěvě Neobjevené památky – hrady a zámky, na nichž ještě „všichni nebyli“ a které nabízejí intimitu a osobní přijetí. Originální první návštěvní den zažijí již na konci března návštěvníci zámku Velké Březno; při Otevírání okenic sami připraví zámek na sezonu – otevřou okenice, sundají přehozy z exponátů apod.; na konci října pak zámek při Zavírání okenic zase zazimují. Pro milovníky historie i dobrého jídla připravuje první květnovou neděli zámek Benešov nad Ploučnicí Historické trhy májové. Na zámek Zákupy přijede 14. května na Císařské slavnosti František Josef I. Speciální komentované prohlídky rozkvetlých růžových terasových zahrad pořádá o víkendu 11. a 12. června zámek Stekník. Zámek Duchcov chystá na týž víkend Casanovské slavnosti s hudbou a divadlem, jarmarkem a projížďkami v historických kočárech. Začátkem července bude švédskými vojsky dobýván zámek Mníšek pod Brdy, který tak připomene rok 1639, kdy byl za třicetileté války dobyt a vypálen oddíly generála Bannera. Kláštery Kladruby a Plasy, propojené společnou hádankou, provedou 5. a 6. srpna návštěvníky Nocí ke hvězdám Santiniho-Aichela. Další klášter, Sázava, se zaměří naopak na hlubiny a o Archeodni 27. srpna nabídne zážitkovou archeologii pro celou rodinu. Na Všechny krásy podzimu pozve od 20. září do 2. října zámek Slatiňany, kde ozdobí přepychově zařízené komnaty květinové vazby a aranže. Výročí přesunu na nové místo si 30. září připomene kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě výstavou fotografií v opravené věži kostela. Pod názvem Proměny napříč staletími ukáže Most v 18. a 19. století, jeho bourání, filmaře v pobořeném městě i přesun kostela.

 

OBNOVA PAMÁTEK A PŘÍPRAVA PROJEKTŮ DO EVROPSKÝCH FONDŮ

Přestože vysoká návštěvnost hradů a zámků znamená vyšší výnosy ze vstupného, peníze, které lidé na hrady a zámky přinášejí, pomáhají pokrýt jen část nákladů na provoz a údržbu. Na financování jejich revitalizace nebo obnovy musejí být využívány i další zdroje, nejčastěji evropské fondy. V roce 2016 proto chce NPÚ podat několik žádostí o dotaci, v prvé řadě z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 3.1 (zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví). Kromě celkové obnovy dvora U Matoušů, národní kulturní památky obklopené plzeňským sídlištěm Bolevec, by NPÚ dotace rád využil na vybudování návštěvnických tras (a tedy zpřístupnění) po desetiletí nevyužívaného Horního hradu ve Vimperku. Další vytvoření nové návštěvnické trasy – tentokrát v konventu kláštera Kladruby – je vedle opravy rajského dvora (po stavební i zahradnické stránce) součástí projektu Život v řádu. Jako malý zázrak by se v případě úspěchu mohl jevit výsledek vzkříšení zahrad hradu Pernštejn; obnova by zdánlivě pustému svahu u hradu vrátila podobu díla zahradního umění s tureckými lázněmi, altány, kaskádami a další architekturou. Revitalizace zahrady a parku zámku ve Slatiňanech by zase vrátila život zajímavým součástem původního vybavení – dětskému hospodářství, historickému přístavišti, kuželníku, voliérám ad.. Obnova zámeckého návrší v Náchodě by pak znamenala opětovné spojení zámku a města prostorem, ve kterém je radost pobývat; i proto je projekt připravován ve spolupráci s městem Náchod.

Další finance, určené primárně na odstranění havárií, statická a jiná zabezpečení a na opravy památek, se NPÚ daří získat prostřednictvím Ministerstva kultury ČR z programů SMVS (Správa majetku ve vlastnictví státu). NPÚ chce požádat o příspěvek na financování 22 oprav a obnov, například na zajištění Ledebourské a Malé Pálffyovské zahrady v areálu zahrad pod Pražským hradem, statické zajištění a obnovu Červeného zámku v Hradci nad Moravicí, opravu a restaurování arkád, nádvoří a vstupního průčelí zámku Náměšť nad Oslavou nebo například na restaurování hlavní zámecké budovy ve Veltrusích. Přibližně sto dalších stavebních akcí se přitom na památkách ve správě NPÚ již z těchto programů provádí.

 

VÝSLEDKY VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI

Národní památkový ústav kromě toho, že spravuje a provozuje hrady, zámky a další památky, je také vědeckou organizací; provádí výzkum zaměřený na mnoho oblastí a specializací památkové péče a spolupracuje při tom s vysokými školami i dalšími institucemi. Výstupy vědecko-výzkumných projektů, které vedli nebo na nichž se významně podíleli pracovníci NPÚ, budou představeny 19. dubna letošního roku u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel. NPÚ tím chce oslavit kvalitní výsledky vědecké práce, mezi něž patří publikace, metodiky, specializované mapy nebo také stanovení památkových postupů, které vznikly ve vědeckých projektech věnovaných např. ochraně kulturní krajiny a území, industriálním památkám, obnově varhan nebo vzdělávání. Důraz klade také na vědecké zhodnocení mobiliárních fondů (tedy vzácného historického vybavení) památek, které spravuje, a to projekty zaměřenými na každodenní život aristokracie či tisky 16. století v zámeckých knihovnách.

 

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY NPÚ

Záměrem NPÚ je stát se moderní otevřenou institucí, jejíž smysl a cíle jsou veřejnosti známé, srozumitelné a přijímané i mladšími generacemi. Do nové sezony proto vstupuje se dvěma novinkami, které mají zlepšit přístup k informacím pro všechny, kteří se o památky či památkovou péči zajímají. V lednu 2016 byla plně zprovozněna aplikace Klíč k památkám, která umožňuje milovníkům a návštěvníkům památek snadné vyhledávání, prohlížení a orientaci v celém spektru památek spravovaných NPÚ, ale i dalších hradů a zámků. Aktuální novinkou jsou pak nové webové stránky NPÚ www.npu.cz. Vedle turistů a návštěvníků památek budou sloužit také vlastníkům kulturních památek a obyvatelům památkově chráněných měst i iniciátorům aktivit usilujících o zachování kulturního dědictví a všem zájemcům o odborná témata památkové péče. Stránky budou v průběhu několika nadcházejících měsíců ještě doplňovány a upravovány a k novinkám, které přinášejí, bude vydána samostatná tisková zpráva.

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů při záchraně a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR, jehož soupis také vede. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých předmětů, objektů a území kulturními památkami a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. Pro výkon odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jako vědecká a výzkumná organizace se Národní památkový ústav podílí na mnoha projektech, plní výzkumné úkoly, poskytuje odborné vzdělávání v oblasti památkové péče a ročně vydá na 50 publikací. Vedle toho spravuje více než sto nemovitých památek v majetku státu – hrady a zámky (od Karštejna přes Hlubokou, Jindřichův Hradec až po Lednicko-valtický areál), klášterní areály (Plasy, Kladruby u Stříbra, Zlatá Koruna a další), památky lidové architektury (Hamousův statek ve Zbečně, skanzeny v Zubrnicích, Příkazích či na Veselém Kopci) i průmyslové památky (Důl Michal v Ostravě), z nichž většina je přístupná veřejnosti.

 

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012