Čiročistý Romantik

Olga Szymanská 3 2016 Kultura česky

 

Jaroslav Vodrážka

 

Výstavu tohoto umělce v Domě národnostních menšin v Praze připravilo Slovenské národné múzeum v Martine k 120. výročí narození Jaroslava Vodrážky. Ne bez důvodu - český grafik, ilustrátor a malíř v tomto městě v letech 1923 – 1939 žil a tvořil.

 

Pedagog

Jaroslav Vodrážka se narodil 29. 11. 1894 v Praze. Na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze studoval u prof. Františka Kysely mezi lety 1913 - 1919, poté na Akademii výtvarných umění u prof. Maxe Švabinského. V tvorbě se začal zabývat všemi dostupnými grafickými technikami. Od roku 1923 působil jako pedagog na Reformním gymnasiu v Turčianském Martine, kde vyučoval kreslení a organizoval typografické kurzy. Zároveň ilustroval především dětské časopisy, například Slniečko či Včielka a také Hronského pohádky o zvířátkách pod názvem příkladně Smelý zajko, Budkáčik a Dubkáčik a další. Podílel se na výstavbě města: jako zakladatel místního Okrašlovacího spolku navrhl situování evangelické fary. Roku 1939 odešel do Prahy, kde mezi lety 1945 - 1955 působil na Státní grafické škole a později na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze. Zemřel 9. 5. 1984.

 

Umělec

Jaroslav Vodrážka se jako významný člen Umělecké besedy a Sdružení českých umělců grafiků Hollar zúčastňoval členských výstav spolků. V soutěži na výzdobu malého foyeru Národního divadla v Praze získal roku 1953 čestnou cenu. Zabýval se volnou grafikou, ale hlavním těžištěm jeho tvorby byla stylově čistá ilustrace, vycházející z tradice M. Alše a z inspirace například B. Schnircha. V literární a knižní tvorbě pro děti byl umělec průkopníkem dětské ilustrace i úpravcem knih: zpočátku na Slovensku a pokračoval v Čechách. Po přesídlení do Prahy projevil literární nadání vlastními knižními tituly, příkladně Pimprlata – Vzpomínka z mládí, Mánesovou stopou aj. Méně se ví, že Vodrážka byl také autorem státních bankovek. V roce 2004 se jeho dílo dočkalo výstavy v Karlových Varech (k dvojímu výročí umělce), z níž má zdejší galerie ve sbírkách více než 100 grafických listů a kreseb jako dar samého autora.

 

Výstava do konce měsíce března 2016 určitě stojí za návštěvu.

 

Olga Szymanská

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012