České kořeny – únor 2016

-red- 3 2016 Ostatní česky

 

aneb kam nám zmizela naše dlouholetá spolupracovnice Martina Fialková

 

Vážení a milí,

dnes mám dvě důležité zprávy.

1) Dnem 12. 2. 2016 jsem podala správním úřadům oficiální návrh na vznik nového spolku České kořeny. Děkuji za podporu Vám všem, kdo jste mi ji už projevili po rozeslání první informace o osamostatnění projektu a děkuji zejména mým kolegům a přátelům - Tomášovi Kubákovi a Jaroslavu Šonskému, kteří jsou spolu se mnou zakladateli. Dále děkuji také Eriku Sovovi z Vancouveru, Pavle Gajdošíkové a Mirkovi Ondráčkovi z Moravy, Hance Svrčkové a dalším z Prahy za výraznou a důležitou pomoc, rady i podporu v tomto procesu...

2) S velkou radostí Vám mohu oznámit, že bylo stanoveno datum premiéry našeho čtvrtého dokumentu České kořeny ve Vancouveru (a Victorii). Bude se konat dne 7. června - opět v Městské knihovně v Praze, kde se konaly i všechny tři předchozí.

 

Na filmu se ještě pracuje, ale datum již bylo třeba určit kvůli prostorám a také plánování zahraničních hostů, kteří by se rádi premiéry zúčastnili. (Již zde máme jeden až dva přísliby z Kanady a ozývají se i někteří účastníci z filmů předchozích). Doufáme, že se opět podaří vytvořit tak pěknou akci, jako na premiéře Švédska, Švýcarska i Vídně, protože každá z nich byla pro nás tvůrce, a myslím, že i pro hosty a diváky, do jisté míry nezapomenutelná.

Budeme se opět snažit dát večeru slavnostní ráz a pozvat významné hosty domácí i ze světa.

O čem náš film bude, si můžete přečíst v anglicky psaném článku z bulletinu GO Canada Kanadské obchodní komory. Komora, v čele s paní Alexandrou Brabcovou, bude pomáhat s propagací premiéry, čemuž jsme velice rádi. Mezi jejími členy se také našli už v minulých měsících dva, kteří podpořili vznik našeho dokumentu, na jehož dokončení však stále část prostředků chybí (Rádi bychom jej opatřili i titulky, které našim předchozím filmům chyběly - a to právě z finančních důvodů...Podaří se?)

 

Česky vyšel tento článek již loni v Českém dialogu, kde jej můžete nalézt pod názvem České kořeny ve Vancouveru - o vzniku nového dokumentu.

 

Dále si můžete přečíst rozhovor s Marii Jelinek, který je vlastně jakýmsi předznamenáním příštího filmu, Českých kořenů z Kanady - i když mimo Vancouver na www.ceskekoreny.cz.

S touto velmi sympatickou dámou, jejíž legenda (spolu s jejím bratrem) v 60. letech obletěla svět, jsem se měla možnost setkat před koncem minulého roku. Ano, byli to sourozenci Jelínkovi z Kanady, kteří zde v Praze jako děti emigrantů získali titul mistrů světa v krasobruslení. A bez zajímavosti není, že Otto Jelinek je dnes velvyslancem Kanady v České republice, a my doufáme, že se osobně zúčastní i premiéry našeho filmu.

 

Za pozornost Vám děkuje a na Vaše ohlasy se těší

Martina Fialková

Tel.:+420 603 930 074

m.fialkova@centrum.cz

www.ceskekoreny.cz

14.2.2016

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012