Podařilo se určit ztracenou Mozartovu a Salieriho skladbu!

-red- 2 2016 Kultura česky

 

Ve sbírce hudebněhistorického oddělení Národního muzea – Českého muzea hudby byl objeven vzácný tisk, který byl doposud považován za ztracený. Jedná se o libreto s notovým zápisem vídeňského dvorního básníka Lorenza Da Ponteho s názvem Per la Ricuperata Salute di Offelia, jehož text na podzim roku 1785 zhudebnili Antonio Salieri – dvorní skladatel italského původu, Wolfgang Amadeus Mozart a Cornetti.

 

Libreto se dostalo do sbírek Národního muzea v 50. letech 20. století jako konfiskát, zpracováno bylo poprvé v roce 1976. Karta byla sice veřejně přístupná v katalogu libret Národního muzea – Českého muzea hudby, ale podle ní by pravděpodobně nikdo nedokázal odhalit unikátnost tohoto drobného svazku, protože údaje o autorství jsou na libretu uvedené v zašifrované podobě a tak se také objevují v katalogizačním záznamu. V době katalogizace byla existence nejrůznějších informačních zdrojů a jejich dosažitelnost velmi omezená, takže nebylo možné autory jednoznačně identifikovat. V srpnu 2015 knihovnice Národního muzea provedla rekatalogizaci libreta, kdy se jí za pomoci internetových zdrojů a tištěných encyklopedií podařilo určit všechny zúčastněné autory. Unikátnost tohoto sbírkového předmětu určil německý muzikolog a skladatel Timo Jouko Herrmann při práci s našimi on-line katalogy.

 

Skladba Per la Ricuperata Salute di Offelia vznikla v roce 1785 k příležitosti uzdravení oblíbené anglické zpěvačky Nancy Storace působící ve Vídni, která byla ceněnou interpretkou Salieriho a Mozartova díla. Da Ponteho báseň vypráví příběh o zpěvaččině několikaměsíční hlasové indispozici. První zmínku o této skladbě uvádí Köchelův katalog Mozartových skladeb z roku 1937. Její existence je však deklarována pouze na základě dobových zpráv ve vídeňských novinách Wiener Blättchen a Wiener Realzeitung z roku 1785; exemplář tohoto díla byl v katalogu veden jako ztracený. Oznámení v novinách uvádí, že skladba složená pro zpěv a klavír je k dostání ve Vídni u obchodníka s hudebninami Artaria et Comp. Notový záznam tohoto díla v rozsahu 4 listů, který se skládá ze tří částí jednotlivých autorů, je zařazen na konec tisku libreta této skladby a v roce 1785 ji vydal vídeňský tiskař Josef von Kurzböck. Tisk libreta odhaluje pseudonym autora básně, rok vydání, jméno tiskaře a počáteční písmena příjmení skladatelů Mozarta, Salieriho a Cornettiho. Na rozdíl od Mozarta a Salieriho nejsou o Cornettim doposud známy žádné informace. Salieri a Mozart – přátelé či rivalové? Po Mozartově smrti v roce 1791 se objevily spekulace, že za jeho úmrtím stojí A. Salieri, jenž ho otrávil. Hudební vědci však dobovými dokumenty či dopisy dokládají korektní vztah mezi Mozartem a Salierim a vyvrací tak údajnou rivalitu umělců, která není podložena historickými fakty. Významným důkazem o důstojném vztahu umělců je i skutečnost, že Mozartův syn byl žákem samotného Salieriho. Do učení ho po Mozartově smrti poslala jeho žena. Skladba Per la Ricuperata Salute di Offelia uložená ve sbírkách hudebněhistorického oddělení Národního muzea, na které skladatelé spolupracovali, je dalším důkazem toho, že mezi sebou měli minimálně profesionální vztah.

 

Unikátní tisk bude vystaven v Českém muzeu hudby v termínu 26. 2.–11. 3. 2016

Národní muzeum vystaví vzácný tisk – libreto vídeňského básníka Lorenza Da Ponteho s názvem Per la Ricuperata Salute di Offelia, které bylo objeveno ve sbírce hudebněhistorického oddělení Národního muzea – Českého muzea hudby a bylo považováno za ztracené. Text zhudebnili na podzim roku 1785 skladatelé Antonio Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart a Cornetti.

 

Objevená skladba vzbudila velký zájem, proto bude vystavena od 26. února do 11. března 2016 ve stálé expozici Člověk – nástroj – hudba Českého muzea hudby v rámci běžného vstupného do objektu.

Tisk bude vystaven v blízkosti jednoho z TOP předmětů Národního muzea – kladívkového klavíru z 18. století, na nějž hrál W. A. Mozart během své první návštěvy Prahy v roce 1787.

Návštěvníci tak budou mít pod dobu 14 dnů jedinečnou možnost prohlédnout si notový záznam skladby složené pro klavír a  zpěv, který se skládá ze tří částí zkomponovaných jednotlivými autory. Skladba vznikla k příležitosti uzdravení zpěvačky Nancy Storace – ceněné interpretky Salieriho a Mozartova díla. Da Ponteho báseň vypráví příběh o zpěvaččině několikaměsíční hlasové indispozici.

Tisk libreta odhaluje pseudonym autora básně, rok vydání, jméno tiskaře a počáteční písmena příjmení skladatelů Mozarta, Salieriho a Cornettiho.

 

Zdroj: http://www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby/Novinky-CMH/Svetovy-objev-ve-sbirce-Ceskeho-muzea-hudby-Podarilo-se-urcit-ztracenou-Mozartovu-a-Salieriho-skladbu-1.html

a http://www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby/Pripravujeme-CMH/Per-la-Ricuperata-Salute-di-Offelia.html

 

red

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012