Zrušit Evropskou Unii?

-red- 2 2016 Ohlasy a názory česky

 

 

Že Německo a potažmo Francie  při řešení invaze milionů běženců hlavně z muslimských zemí do Evropy selhala, bylo zatím největší chybou, ale nikoliv jedinou.

EU jich udělala a dělá stále hodně. A tak se ozývají hlasy, co a jak dál s Evropskou unií.

Shrňme si stručně její historii. Záměr, přání, cíl a smysl byly velmi rozumné a logické. Zamezit opakování válek v Evropě, dovést ke spolupráci dva evropské rivaly Francii a Německo. Vytvořit velký celek, unii, která by měla stejnou váhu, vliv a moc jako existující světové velmoci USA, Rusko, Čína, Francie, Spojené království, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN s právem veta. Evropa se vytvářela na základě křesťanství, vzdělanosti. Ovlivnily ji také  civilizace římská i řecká i řada dalších vlivů již ve středověku.Její vytváření trvalo téměř dvě tisíciletí za složitých podmínek a procesů . Její existence ovlivnila výrazně celou světovou civilizaci, v zemědělství, řemeslech, průmyslu, technice, vědě, kultuře a umění,ale i v dalších příbuzných oborech.

V Evropě a Evropské Unii jsou státy s rozdílnou úrovní ekonomického rozvoje. Po vstupu 27 států do EU tyto rozdíly nezmizely. Jejím ustavením s vnitřním prostorem bez hranic a cel, svobodným pohybem občanů, zboží, uvnitř Unie, cestováním bez kontrol na hranicích, s možností usadit se ve státě, který se nám zamlouvá bylo vítanou skutečností. Evropa jako světadíl má ve své historii dost nelichotivých stránek. Inkvizici, křižácké války, obě války světové, holocaust židů a mnoho dalších neřestí. Celkově klady převažují a proto vznik Evropské Unie má mysl, ale musí projít zásadní reformou.Nebezpečné tendence, nadřazenost velkých států nad menšími, nelze připustit.Členské státy musí mít stejná práva i povinnosti. Je pochopitelné, že např. 80milionové Německo se všemi rozvinutými obory, vědou a technikou ovlivňuje  dění  více než státy malé a méně rozvinuté. Ale každý z nich je přínosem pro celou Unii.

Shrňme si některé důležité úkoly, které je nutno realizovat:

*  Vrcholné orgány musí mít pouze jedno sídlo. Ne se stěhovat jako nomádi. To vyhovuje k vůli zisku určité skupině.

*  Všichni komisaři, kteří tvoří vlastně vládu EU, musí být voleni Evropským parlamentem, který je dosud pouhou a velmi drahou kulisou a není funkční, odvolatelný.

*  Provádět společnou, ale účinnou zahraniční politiku a obranu.

*  Ke společné měně přistoupí členské poté, kdy jsou v jejich zemi odpovídající podmínky.

*  Realiace těchto změn, eventuálně ještě dalších, si vyžádá  úpravu základní smlouvy, která je v podstatě Ústavou Evropské Unie.

* O změnách a jejich realizaci proběhne mezi  všemi členy diskuse a poté je rychle do jednoho roku nutno zrealizovat.

 

Milan Dubský

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012