Připomínka Ernsta Macha

Marina Hofmanová (Hužvárová) 2 2016 Dějiny česky

Asi všichni někdy zaslechli ránu od letadla, které se přiblížilo hranici rychlosti zvuku. Přesně se to nazývá sonický třesk a úzce s tím souvisí způsob šíření vzruchu od daného objektu, v našem případě letadla. Oba jevy zkoumal a popsal významný fyzik Ernst Mach, jehož jméno nesou. V prvním případě je to jednotka rychlosti, kterou se v daném prostředí šíří zvuk – při teplotě 0 °C představuje jeden Mach 1 193 km/hod. Druhý nastává, když se letadlo přiblíží rychlosti zvuku - tehdy lze kolem jeho špice díky extrémnímu zhuštění vodních par pozorovat Machův kužel. Vynikající fyzik i filozof Ernst Mach zemřel právě před sto lety (19. 2. 1916).

Při tomto významném výročí odhalily Evropská fyzikální společnost spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků pamětní desku na budově dnešního rektorátu Karlovy univerzity. Právě zde byl totiž Ernst Mach v roce 1867 jmenován profesorem experimentální fyziky a následně se stal ředitelem Fyzikálního kabinetu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Machovo jméno nese řada fyzikálních veličin a pojmů, známo je především v oborech aplikované vědy, které se zabývají nadzvukovými rychlostmi. Průkopnické studie v této oblasti učinil právě během svého pražského působení. Osobnost Ernsta Macha připomínají rovněž Brněnské dny Ernsta Macha 2016. Akademie věd ČR uděluje Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách domácím i zahraničním vědcům. Pamětní desku ztvárnil sochař Jakub Vlček. Pozoruhodný a v historii pamětních desek věhlasných osobností nepochybně unikátní příběh se pojí k pamětní desce Ernsta Macha v jeho rodných Chrlicích. Seznámit se s ním můžete v článku prof. Martina Černohorského v Akademickém bulletinu 10/2013. Více snímků zde.

HaM

Foto: S. Kyselová, Akademický bulletin AV ČR

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012