Letošní ponor k vltavskému dnu byl velmi úspěšný.

Miroslava Besserová 2 2016 Aktuality česky

 

 

Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Praze organizovalo letosa v lednu čtyřdenní průzkum části vltavského dna.


Nejúspěšnější nález se podařilo odhalit v neděli, kdy potápěči nalezli základ 2. pilíře Juditina mostu, resp. konstrukce ze železitého (tmavého) pískovce, která téměř jistě tímto základem je.

Nález je důležitým počinem pro plánovaný komplexní projekt zaměření pilířů mostu, o nichž jsou zatím údaje náhodné, nesystematické a přibližné.

Tento projekt bude rozvíjen odborníky z Muzea hlavního města Prahy a Národního památkového ústavu ú. o. p. v Praze.

Nález pilíře bude nyní důkladně zhodnocen.Jako vedlejší produkt byl shromážděn soubor artefaktů, který doplní a rozšíří nálezy z roku 2014.

Některé byly získány ze stejných sektorů jako při minulém průzkumu a budou nyní podrobeny důkladnému zkoumání. Předměty souvisejí se životem v okolí mostu, zajímavé jsou například části dýmek z přelomu 19. a 20. století, zlomky středověkých nádob a části stavebního materiálu z okolních staveb i z Karlova mostu.

Získané fotografie zbytků dřev na dně Vltavy zatím nesvědčí o tom, že by šlo o fragmenty tohoto mostu, získané informace bude nutné ještě podrobněji vyhodnotit, nicméně vytyčený úkol, najít pozůstatky raně středověké dřevěné komunikace přes Vltavu, nadále trvá.

 

Nalezené předměty ze dna Vltavy budou součástí expozice Mysterium věže ve Staroměstské mostecké věži, kterou Muzeum hlavního města Prahy pro návštěvníky otevře od 1. dubna 2016.

 

BSS

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012