Valach, M.: Svět na předělu. Studie o krizi současné společnosti.

3 2003 Knihy česky
obálka čísla

Brno, Doplněk 2000, 324 s., 189 Kč.

K dostání rovněž na internetovém knihkupectví www.Kosmas.cz, které zasílá knihy do všech zemí světa.

Autor zkoumá krizové jevy současné společnosti a jejich historické a kulturní kořeny. Na základě analýzy klíčových historických událostí nachází hlubinné ideové a hodnotové stereotypy, které se projevily jak v krutostech evropského kolonialismu, tak při zrodu nacistického a komunistického totalitního systému, jehož české verzi je věnována zvláštní pozornost. V knize jsou zkoumány jak příčiny jeho přijetí většinou českých intelektuálů, tak jeho podstata a příčiny pádu. V této souvislosti je vedena polemika s pojetím totalitní společnosti u H. Arendtové, stejně jako s její kritikou u F. Lyotarda. Nynější kapitalistický systém a jej provázející konzumní kultura je v knize představen jako logické pokračování vývoje komunistického systému se zachováním klíčových hodnotových stereotypů a charakteru mocenské struktury. Podrobnější zkoumání názorů současných odpůrců konzumní společnosti na příkladu její kritiky z ekologických pozic, ukazuje, že ani oni neopouštějí základní totalizující východiska evropské kultury, a jsou tedy radikální jen zdánlivě. Toto pojetí pak autorovi umožňuje, aby se v následující částí ztotožnil s těmi mysliteli (Toffler, Tofflerová, R. Dahl a další), kteří východisko ze současné krize spatřují v radikální demokratizaci stávajícího ekonomického a politického systému. Tím má na mysli především metody přímé demokracie a zaměstnanecké vlastnictví podniků. Kniha vyšla s příspěvkem Nadace Český literární fond.

Autor knihy přispívá pravidelně do literárního čtrnáctideníku TVAR.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012