68 –69: Květy jara – plody podzimu

Marina Hofmanová (Hužvárová) 9 2015 Knihy česky

Klub novinářů Pražského jara '68 za podpory Syndikátu novinářů ČR představil veřejnosti rozsáhlý sborník o médiích - hlavně o těch, kdo je 17. 11. 1968 ještě vytvářeli, aby se tam směli vrátit až po 17. 11. 1989.

Mozaika zpráv, komentářů a glos, interview, fejetonů i sloupků, které vytváří obraz doby mezi 17. listopadem '68 a '89, je doplněna anketními otázkami k 25. výročí Listopadu 1989. Řada veřejně činných osobností, odpověděla na otázky – Čeho si na dění roku 1968 u nás nejvíc ceníte a proč?, Vidíte nějakou souvislost mezi událostmi let 68–69 a tím, co se událo v roce 1989?, Co je podle vás největším polistopadovým úspěchem a co považujete za největší neúspěch? Mezi dotázanými nechyběla ani Eva Střížovská a odpověděla s invencí sobě vlastní. Proto ji editorka Jarmila Lakosilová zařadila do samostatné kapitoly Srpen, normalizace a Listopad v mém životě. Některé z odpovědí najdete na webu Akademického bulletinu

HaM

Foto: S. Kyselová, Akademický bulletin AV ČR

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012