Má vlast

Olga Szymanská 9 2015 Kultura česky

Pocta české krajinomalbě v Českém dialogu podruhé - očima Olgy Szymanské

Spolek výtvarných umělců Mánes ve spolupráci se Správou Pražského hradu pořádá zcela výjimečnou výstavu. Rozsahem a kvalitou se vyrovná pouze té, která byla před více nežli třiceti lety představena akademikem J. Kotalíkem ve Valdštejnské jízdárně.

Podstata

Každý tvůrčí umělec si vytváří vztah ke krajinám a místům, které ve svém díle ztvárňuje. Hledá-li odpovědi na otázku, odkud a kam směřuje on sám, svůj vztah k historii své země a ke kořenům svých předků prohlubuje. Až dosáhne stěžejní základní hodnoty - vztahu k vlasti.

Spolek výtvarných umělců Mánes, který vznikl v roce 1887, se od samého počátku hlásil k odkazu Josefa Mánesa, milujícího rodnou zemi. Prvním starostou spolku byl Mikoláš Aleš, dle díla ryzí vlastenec. Mánes byl vždy spolkem výběrovým a soustřeďoval nejpřednější, a to nejen domácí osobnosti malby, plastiky, architektury, sklářství, kunsthistorie. A po celou dobu existence stavěl a staví na kvalitě a prověřených hodnotách. Zároveň vlivnou autoritou vlastních členů i s jejich odkazem k masarykovskému duchu pomáhal budovat český stát. Tím se stal velmi významnou součástí našeho kulturního a společenského života. Toto propojení s právě hlubokým vlastenectvím Mánesu umožnilo tzv. otevírat česká okna do Evropy.

 

Umělci

Výstava zahrnuje významné umělce spolku, kteří se krajinou v jejích motivech a obměnách inspirovali a inspirují. Jde o malíře i sochaře, například M. Aleš J. Bauch, J. Benda, Z. Braunerová, A. Blažíček, F. Bílek, K. Čapek, F. Dvořák, E. Filla, Z. Fragner, J. Gočár, O. Gutfreund, A. Hoffmeister, V. Holan, A. Hudeček, J. Jíra, Jiránek, D. Jurkovič, Z. Jiroudek, B. Kafka, J. Kaloč, J. Kalvoda, J. Kaván, J. Klimeš,  J. Kotěra, J. Kremlička, A. Kuba, O. Kubín, F. Kubišta, F. Kupka, F. Kysela, J. Lada, J. Liesler, K. Lauda, J. Masaryk, J. Mařatka, F. Muzika, J. Nechleba, O. Nejedlý, Novotný, Nowak, Paderlík, Panuška, Piskač, Plečnik, J. Preissig, F. Ronovský, J. Sklenář, A.Slavíček, J. Slavíček, B. Stefan, K. Sucharda, K. Svolinský, J. Šíma, J. Štursa, J. Štýrský, Toyen, J. Trnka, J. Zrzavý, B. Žufan a další. Výčet členů není zdaleka úplný, zahrnuje-li ve třinácti oddílech škálou témat, forem, tvarů, barev „jen“ krajináře S. V. U. Mánes. Na jeho pozadí se však odráží časová linie od roku 1806 až do současnosti. Konkrétní informace necháváme stranou: je na každém najít si v expozici to nej.

 

Inspirace

Mezi díly si velmi dobře uvědomíme, že téměř jedno a půl století jsou dějiny naší kultury a výtvarného umění úzce propojeny s předním spolkem, který má mnohé nejlepší české umělce, čímž je neoddělitelným fenoménem české kultury a umění vůbec. Mezi krásnými díly, výjimečně zapůjčenými z mnoha veřejných i soukromých koutů-zákoutí naší země, máme jedinečnou možnost procházet se expozicí jako velmi inspirující krajinou.

A uvědomit si myšlenku současného předsedy I. Exnera: „Česká veřejnost po desetiletích naprosté vyprahlosti a marného čekání na umění, které je pro člověka a není odtrženo od jeho podstaty, ocení tuto chvíli a možnost zhlédnout ta nejlepší díla, vzniklá v průběhu 18. – 21. století. Na výstavě sami uvidíte krásu krajiny ztvárněnou našimi nejlepšími malíři.“

Dodejme jen, že dokument Jana Chytilové na výstavě, mapující především krajinářské školy, spolu s myšlenkou na stejnojmenný cyklus skladeb Bedřicha Smetany a s pohledem z terasy jízdárny do prohlubně zeleného stromoví – vše může být a také je velkou inspirací pro zastavení se v krajině vlasti i každého z nás.

 

Má vlast / Pocta české krajinomalbě – v Jízdárně Pražského hradu do 1. 11. 2015

je výstava, kterou dnes nikde jinde a ani v budoucnu hned tak neuvidíme!

 

Olga Szymanská

Titulní foto: Václav Radimský - Cesta lesem

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012