Jarmila Novotná

Olga Szymanská 9 2015 Kultura česky

Kostýmy Hvězdy

jsou vystaveny v Obecním domě v Praze

Mařenka, Violetta, Mimi, Manon, Cherubín, Oktavián – ústřední šestice kostýmů postav z věhlasných operních kusů na unikátní výstavě jsou vyvrcholením letošního Festivalu Jarmily Novotné. Letos již počtvrté jej pořádal Zámek Liteň z.s.

Organizace vznikla roku 2012 s cílem obnovit a pozvednout jméno a odkaz operní pěvkyně Jarmily Novotné a českého šlechtického rodu Daubků. Kromě pořádání Festivalu Jarmily Novotné pečuje o muzejní sbírky a obnovuje jednotlivé památky zámku. Iniciuje nové autorské počiny a podporuje mladé umělce. Vydala mj. reedici memoárů J. Novotné „Byla jsem šťastná“, podílela se na realizaci jejího CD Opera Recital. Iniciovala a financovala mezinárodní historický výzkum pod vedením historika, spisovatele, scenáristy Pavla Kosatíka a také vydání vůbec první monografie o operní pěvkyni s názvem Baronka v opeře. Roku 2014 uspořádala Open air koncert Pocta Jarmile Novotné s dirigentem J. Bělohlávkem a světově uznávanými českými pěvci. Spolupořádala koncert na Pražském jaru 2015 a pěvecké mistrovské kurzy v čele s basbarytonistou A. Plachetkou.

 

 

Originální operní kostýmy Jarmily Novotné v Obecním domě zapůjčil poprvé do České republiky archiv proslulé Metropolitní opery v New Yorku. Jsou kolekcí nejslavnějších oděvů, které si pro uvedené role nevětší pěvecká hvězda minulého století nechala šít. V nich právě na jevišti Metropolitní opery i v dalších světových operních domech obecenstvo přímo uchvacovala. Připomínají dobu, kdy operní a divadelní kostýmy neměla v držení divadla, ale jejich podoba a výroba byly v rukou umělců, kteří si je nechávali šít na vlastní náklady. Jednotlivé oděvy, v nichž J. Novotná excelovala plných šestnáct let, jsou řazeny v časové posloupnosti a doplněny informacemi o svém původu. I biografií s daty a údaji o místech profesního působení své nositelky.

 

K vidění je například kostým Mařenky z Prodané nevěsty, první profesionální velké role Jarmily Novotné, jíž ve svých pouhých sedmnácti letech debutovala v Národním divadle a s níž byla zároveň i v dalších letech stále identifikována. Nechybí nejimpozantnější kostým Violetty z opery La traviata, který pochází z pražského salonu Hany Podolské, přezdívané „Česká Coco Chanel“. Protože česká umělkyně měla mezi ostatními pěvkyněmi své doby mimořádně štíhlou a vysokou postavu, byla obsazována do tzv. „kalhotkových“ rolí. Velmi půvabný kostým Cherubína z Figarovy svatby nebo kostým Oktaviána z Růžového kavalíra byly proto její specialitou. Nechybí půvabné oděvy k již zmíněným rolím Manon a Bohémy.

 

Expozice je velmi zajímavá také výběrem předmětů z muzejní sbírky zámku. Představuje ukázky korespondence Jarmily Novotné, například děkovný dopis od prezidenta Beneše, dopis od prezidenta Eisenhowera nebo od manželky prezidenta Roosevelta Eleanor. Doplňuje je výběr rekvizit, které byly součástí rolí, příkladně Prinz Orlofsky v Netopýru. Jsou zde i programy k filmům, v nichž pěvkyně hrála: Požár v opeře, Frasquita, Kozák a slavík. A zároveň předměty, vážící se k působení rodu Daubků v Litni: bronzová pečeť, ex libris G. A. Daubka. Kontext a dobové souvislosti života a tvorby J. Novotné přibližuje její životopis, který doplňuje výběr původních fotografií.

 

Výstava byla zahájena slavnostním večerem se křtem monografie o Jarmile Novotné s názvem Baronka v opeře (vše v režii choreografa a scenáristy Michala Cabana). Na moderovanou rozpravu s autorem knihy Pavlem Kosatíkem navázal krásný hudební program. Nejslavnější árie Jarmily Novotné zapěla renomovaná sopranistka Kateřina Kněžíková za klavírního doprovodu Davida Švece. Pozvání na slavnostní večer přijal rovněž syn Jarmily Novotné George Daubek. O průvodní slovo se postarala moderátorka Martina Kociánová.

Foto: Jarmila Novotná v kostýmu Prodané nevěsty - návrh Josefa Heinricha

Přehlídka originálních kostýmů Jarmily Novotné je v Obecním domě – do 4. 1. 2016.

Lze ji navštívit v rámci jeho programů. Samostatně je přístupná se zde probíhající výstavou Uměleckoprůmyslového muzea „Secese. Vitální umění 1900“. A její součástí jsou komentované prohlídky a komponované programy.

 

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012