Mozaika událostí

3 2003 Aktuality česky
obálka čísla

Deník Mladá fronta DNES přinesl poznámku o Korupci s názvem Korupce pod Kavanem. Píše: Byvšímu ministru a t. č. předsedovi Valného shromáždění OSN Janu Kavanovi se čachrovalo pod rukama i pod nosem.

Detektivové odhadují, že stát při zmanipulovaných zakázkách na "zamini" přišel o miliony.

Jan Kavan přísahá:

já nic, já jen politicky řídi. Hodil odpovědnost na pobočnici Opoleckou, které si jinak cení natolik, že ji s sebou i do New Yorku vzal. Když teče do bot, i muž s britskou výchovou odhazuje gentlemanství v dál.

Připusťme ale, že Jan Kavan je opravdu nevinný a jen politicky řídil. Ve výběru politických spolupracovníků je pak břídil: jeho sekretář Srba (ten co měl peníze pod postelí v krabici) dlí ve vazbě, náměstkyně Opolecká se starala o zmanipulované zakázky.

Rada do USA:

Ve Valném shromáždění by měli rychle zkontrolovat všechny šuplíky a krabice pod postelemi. Měli by vědět, že když Kavan "politicky řídil", úřad v malém Česku, pod rukama mu ukrádali miliony korun. Teď v New Yorku politicky řídí ohromný úřad celé zeměkoule...

Jana Bendová


Nová iniciativa: KONZERVATIVNÍ STRANA

...konstatujeme výraznou míru shody našich politických programů. Shledáváme, že společně tvoříme "prameny" jednoho konzervativního proudu, jehož rozvoj a posílení naše země potřebuje jako sůl.. Mimo principiální -- politicko-filosofické -- argumenty, je třeba zvažovat i okolnosti pragmatické. S nadějí a nakonec zklamáním jsme pozorovali účast mimoparlamentních stran v minulých volbách. Jen dlouho vedená společná kampaň a skutečně významný úspěch v příštích volbách může být pro konzervativní organizace odrazovým můstkem k prosazení konzervativních principů do aktivní politiky místně i celostátně.

Obracíme se tímto na politické strany, politická hnutí, skupiny občanů a na jednotlivce s výzvou, aby se zapojili do konzervativně orientované složky české politiky, která vytvoří funkční demokratickou konzervativní pravici dnes roztříštěnou do malých nevolitelných stran a zklamaných nevoličů. Specifické body naší možné spolupráce ve věci spojenectví/ aliance si dovolujeme zařadit do přílohy.

Vycházíme z předpokladu, že stejně jako Vám tak i nám leží na srdci cesta ke svobodě, spravedlnosti, civilizovanosti, bezpečí a prosperitě české společnosti a zavedení etického řádu do politického systému a praktického života v České republice. Navrhujeme Vám jednání o projektu spojenectví politických stran, politických hnutí, skupin občanů a jednotlivců v konzervativní alianci za účelem co nejužší spolupráce

. Konzervativní strana nabízí pro tento projekt spojenectví své služby jako organizační a administrativní centrum.

Navrhujeme, aby naší první společnou akcí - v tom krátkém čase, který nám ještě zbývá - byla informační kampaň týkající se vstupu České republiky do Evropské unie vysvětlující nevýhody a problémy vstupu z hlediska konzervativních principů. V případě, že referendum rozhodne o vstupu České republiky do Evropské unie, ihned se zapojíme do aktivit politických stran usilujících o její reformu, podle konzervativních principů. Společnou kampaň k referendu budeme brát i jako test, který nám pomůže zjistit, jaká je odezva české veřejnosti na uplatňování konzervativních principů v politice a umožní nám získat první zkušenosti z veřejné činnosti sdružených subjektů. Na základě výsledku tohoto testu upřesníme další společné postupy...

Jan Fořt
předseda Konzervativní strany

Benjamin Kuras
koordinátor Poradního týmu

Přílohy: dohoda o spolupráci, Program KONS - napište si o ně do redakce, rádi zašleme...


Krajané by měli volit

je titulek v deníku DNES, který napsal Daniel Anýz. Má názor, že česká vláda poškozuje vlastní zájmy, když chce vyloučit z referenda o vstupu země do EU krajany v zahraničí a občany, kteří budou v té době mimi republiku. Vicepremiér Pavel Rychetský zdůvodnil rozhodnutí kabinetu takto: při loňských poslaneckých volbách v zahraničí hlasovalo málo lidí a organizace voleb v ahraničí je nákladná. (Pavel Rychetský již od počátku "sametu" sedí jako žába na prameni s podobně komunistickými argumenty a bohužel mu to prochází. - pozn. redakce.)

Dále pan Anýz říká, že jeho vysvětlení je drzost a poukazuje na podmínky, za kterých se vloni hlasovalo například na území USA. Kdo neměl hodně peněz a času, aby mohl na volby přiletět do Washingtonu, Chicaga či Los Angeles, byl z voleb vyloučen.

"Že by česká vláda ztratila vládu

nad Babiččiným údolím u Trutnova," zaznělo nedávno z čs. rozhlasu v souvislosti, která není důležitá. Více důležitý není ani fakt, že Babiččino údolí není u Trutnova, ale u České Skalice, ale že nad ním skutečně vláda naprosto ztratila vládu. Nádherný kraj s přírodními krásami a památnými objekty - chalupami, mlýny apod. byl prodán místními zastupiteli nezákonně a za babku a s největší pravděpodobností díky korupci, necitelnému a nekulturnímu individuu, který nechal chalupy vyhořet, zpustnout a v nedávné době si dal do zahraničních novin inzerát, že celý veliký pozemek prodá za XY tisíce dolarů.

Nad touto nehorázností byli zástupci kraje zticha, ale vzniklo občanské sdružení, které bojuje o zácharnu...

S příchodem jara

a s příchodem turistů do Prahy nevylézají z děr jen hadi a štíři, ale také hojní kapsáři. Loví v tlačenicích v metru a tramvajích, kde tlačenice dovedou sami vyvolat, v restauracích, kde se pasou na odložených kabátech a taškách.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012