Mezinárodní rok půdy 2015

Marina Hofmanová (Hužvárová) 7 2015 Aktuality česky

Extrémní vedro a sucho – takový charakter má letošní léto. Slunce žár už vysál kdejakou vodu a déšť nikde. Potůčky a potoky mizí, aniž by napájely říčky a řeky, půda je místy vysušená přes metr hluboko. Keře svěsily listy, tráva se mění v seno nastojato. Pohyb městem je spíše utrpením. O to víc jsem si včera cestou z práce uvědomila, jak blahodárný stín poskytují stromy. Jejich stín je totiž živý, voňavý, je v něm alespoň trocha vlhkosti. A jejich kořeny dávají půdě stabilitu. Přesto je v poslední době spousta lidí považuje skoro za nepřátele - mohou být nebezpečné, zvlášť při větru. Jenže tam, kde zmizí stromy, obnaží se a vyschne půda, která dává život nám všem. OSN vyhlásila právě letošek za Mezinárodní rok půdy.

Půda, země, hlína, prsť, ornice – tolik názvů má čeština pro životodárný element, který člověk od pradávna kultivuje a jehož bohatství v sobě každé to slovo nese. Řeknu-li Hlína, drolí se mi v prstech, které by z ní chtěly něco vytvořit. Zazní-li Půda, ucítím teplo a vůni všech kořenů, které v ní kdy byly, syceny vodou a šťávami hlubin. Ozve-li se Země, vidím rodný kraj s lukami, rybníky, s alejí lip a hned potom celou planetu Zemi. Prsť je něčím tajemným, něčím temným, co skrývá příští život zrna, osení, klas. Ornice mne vede k lidem, kteří obdělávali svá políčka pluhem, obědvali na mezi a teprve po klekání se vraceli domů. Jak je to dávno? Změny, které prožívá svět a s ním člověk dnešních dní, postihly i půdu. Už není posvátná, už není dárkyní chleba, která zasluhuje dík, zapomnělo se na Rok odpočinutí, přikázaný Hospodinem pro každý sedmý běh času... Stav půdy u nás i jinde ve světě je jen jedním z ukazatelů špatného stavu životního prostředí na Zemi, jehož důsledky jsou nejisté...

Takto poeticky byl uveden rozhovor Sylvy Daníčkové s půdním biologem, profesorem Jihočeské univerzity a univerzity ve Vídni Josefem Ruskem z Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích v časopise Akademický bulletin. I po více než 10 letech od uveřejnění rozhovoru je vzkaz o svědectví půdy stále aktuální. V Mezinárodním roce (u nás vyprahlé) půdy vás tedy zveme k trojdílnému zamyšlení – Globální změny aneb Svědectví půdy 1, Globální změny aneb Svědectví půdy 2 a Globální změny aneb Svědectví půdy 3.

HaM

Půda dává prostor k žití, foto HaM

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012