Dědictví Karla Velikého

Olga Szymanská 7 2015 Kultura česky

Raný středověk jako kolébka evropské kultury

Výstava, která vznikla v rámci projektu Kolébky evropské kultury, byla představena již v belgickém Ename a italské Ravenně. Nyní máme možnost ji vidět na Pražském hradě.

Expozice přibližuje raný středověk jako dobu, v níž se odehrávaly významné podněty pro vznik a vývoj evropských národních a lokálních identit. Kdy Karel Veliký svými novými sjednocovacími procesy nastolil období, označované jako karolinská a otonská renesance. Období ekonomického, uměleckého a intelektuálního rozmachu, kdy se do kontextu kulturní a politické Evropy dostaly i naše země. Zamýšlí se nad společnými i rozdílnými kořeny a nad vzájemnou inspirací. Vede k úvaze, z jakých mnohých úhlů lze na evropskou historii pohlížet.

Pražskou výstavu korunují exponáty z Nizozemí, Belgie, Německa, Slovenska, Slovinska, Italie a Chorvatska. Poprvé jsou vystaveny významné památky z českých sbírek, včetně nově kompletně zrestaurovaných nálezů z unikátního pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě.

Výstava, připravená Archeologickým ústavem AV ČR - otevřena do 14. 10 2015

v Tereziánském křídle a Románském podlaží Starého královského paláce na Pražském hradě - v rámci expozice Příběh Pražského hradu.

 

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012