Ilustrátor vizionář

Olga Szymanská 7 2015 Kultura česky

Zdeněk Burian

Narozen v Kopřivnici roku 1905. Pokřtěn Zdeněk Michael. Z domova odešel ve čtrnácti. Po úspěšné zkoušce na pražskou Akademii výtvarných umění byl pro velký talent přijat hned do druhého ročníku. V Praze zakotvil natrvalo. Zemřel 1981. Na rozdíl od staršího bratra snivý a romantický. Pro českou i světovou ilustraci vizionář.

 

Kopřivnice-Štramberk

Zdeněk Burian se často vracel do rodného domu s věžičkou beskydského města (nyní na jeho místě obytný dům). Tempery s pohledy z oken domu připomínají Kopřivnici před mnoha lety, odkud podnikal výlety na hrad Hukvaldy či na Šostýn, do Rožnova pod Radhoštěm, Nového Jičína, Příboru. Do nejbližšího Štramberka, dnes přezdívaného Valašský Betlém: s jeskyní Šipkou – známou nálezem dětské kostry neandrtálského člověka a se stopami jeho působnosti. Proto autor zdařile ilustroval mnohé příběhy z pravěku i s tehdejší faunou a florou. V pérovkách a olejomalbách mnohokrát zachytil i současný štramberský vrch Kotouč.

Štramberk se dnes pyšní Muzeem Zdeňka Buriana - s většinou jeho obrazů i s ateliérem, s katalogy a reedicemi knih, které ilustroval.

 

Skicáře

Od čtrnácti let jich měl desítky. Kromě kreseb k např. titulu Robinson Crusoe, Duch Lana Estacada aj. s motivy zvířat na pláních a ve stepích. Dále s kresbami podle Kořenského cestopisu: mladý umělec toužil totiž po cestě na Nový Zéland a souostroví Havaje, což se mu však nikdy nesplnilo. Přesvědčivé jsou jeho výjevy ze Severní Ameriky a Kanady. Obleky beduínů, arabských, indiánských, eskymáckých mužů, afrických bojovníků. Lodníků, námořníků. Skici později velmi proslavených ilustrací ke knihám Stevensonovým či Londonovým, k titulu Junák kralevic Marko. Americký režisér J. Houston (tvůrce filmů např. Africká královna, Poklad na Sierra Madre, Bílá velryba aj.) prohlásil: „Když jsem hledal typ, krásný záběr, jeho dynamiku a především tolik obdivovanou poezii filmu, obrátil jsem se k velkolepým kresbám… malíře Zdeňka Buriana.“

 

Praha

Zdejší nakladatel Vilímek ihned rozpoznal Burianův výjimečný talent. Proto mu začal svěřovat výtvarnou stránku vydávaných knih. Umělcovy obálky s pečetí napětí a vzruchu, s množstvím ilustrací (každá s větou popisující stěžejní výjev, dle níž se čtenář snadno orientoval) z nich dělaly bestsellery. Vilímek malíři nabídl možnost bydlet v jeho činžovním domě na Žižkově. Burian ilustroval kromě edic více nakladatelství a řady časopisů i zeměpisný měsíčník Širým světem a Humoristické listy. Vytvořil barevné přílohy k textům snad ze všech končin zeměkoule. Více pérovek a návrhů ztvárnil také technikou černobílého kvaše – použil je v ilustračním doprovodu nejdobrodružnějších románů té doby. K akvarelu přistoupil později: s respektem k předchozímu ilustrátorovi Adolfu Kašparovi vyzdobil v době německé okupace Babičku i Pohorskou vesnici B. Němcové. S prof. Absolonem Burian spolupracoval na zachycení rituálního pohřbu halštatského knížete: vznikl velkolepý obraz, po válce uveřejněný v londýnských News.

Ilustroval dobrodružné edice více nakladatelství, hlavně Toužimský a Moravec. A Štorchův nejznámější titul Lovci mamutů.

 

Vavříny

Docent K. Augusta nazval umělce „význačným reprezentantem vědecké ilustrace“. Autor kromě fantazie a přesnosti dokázal do nich vložit míru vlastní intuice, díky níž vytvořil velmi živou iluzi dávných světů. Velmi ceněny jsou jeho obrazy na amsterdamské univerzitě - V Utrechtu mají sklepení Augusta-Burian Cave, jehož majitel se z úcty k českému malíři vypravil na zbraslavský hřbitov k náhrobní desce poklonit se památce autora i jeho ženy Františky - Velká výstava Zdeňka Buriana v Japonsku rozvířila vlnu zájmu o prehistorii. Ale to je pouhý zlomek ve výčtu malířových úspěchů. Proto jen dovětek: Švýcarsko-německé vydavatelství Kindler Verlag vydalo prestižní svazek o evoluci života na Zemi s ilustracemi-rekonstrukcemi Z. Buriana a ve spolupráci s našimi předními vědci – Severoamerická výpravná publikace Our Continent obsahuje reprodukce jeho děl, vztahujících se k prehistorii tohoto kontinentu.

Proto jeho životopis mistra vyšel již ve čtvrtém vydání Who´s Who in the World (1978/79).

 

Epilog

Zdeněk Burian zůstal věrný ilustracím dobrodružství šedesát let. Pouze ti nejbližší byli svědky hledání jeho tvůrčí jistoty i formování osobnosti. Potřebný čas narušovaly peripetie, jež umělci znepříjemňovaly tvorbu. Kvůli uzavřené povaze se malíř nikdy nepřihlásil k žádné umělecké skupině, byť se například společných výstav skupiny Umění životu zúčastňoval – vazby však byly volné a přirozené. A zároveň byl Burian ve vlastním kresebném a malířském projevu pevný. Celý život se hlásil k tomu nejkvalitnějšímu, co ve svém odkazu ilustrace zanechala, aniž by se stal pouhým pokračovatelem této tradice.

Osobitým výtvarným projevem ji přetavil do neopakovatelné podoby - tím přesvědčil veřejnost o její nezastupitelnosti.

 

Výstava Zdeněk Burian-Karel May v Galerii Moderna do 2. 8. 2015 – je zaměřena na dílo spisovatele Karla Maye. Na 40 ilustrací z knih Karla Maye: Vinnetou I. - V., Old Surehand I. – II., Černý mustang, Poklad ve Stříbrném jezeře, Petrolejový princ, Na Rio de la Plata umožňuje nostalgicky vzpomínat na dobu divokého západu.

 

Olga Szymanská

 

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012