Utajené osobnosti českých dějin

Bohumil Tesařík 7 2015 Dějiny česky

Životní příběhy českých vědců, vynálezců, techniků a podnikatelů, na které se mělo zapomenout

(Může za to doba a politická situace, ve které žili, nepochopení vrstevníků, zlovolné mlčení pokračovatelů nebo jen čirá lidská závist?

“Investice do vědění nesou nejvyšší úrok." (B. Franklin)

"Genialita je pouze velké nadání pro trpělivost." (G. L. L. Buffon)

"Objevitelská práce přináší hodiny největšího požitku, ale také rozčarování a tvrdé i neplodné práce." (W. Siemens)

 

Hlavní tok novějších dějin českých zemí plynul jinudy, než se dozvídají ve školních hodinách dějepisu naši žáci a studenti. Nebyli to jen "osobnosti národního ducha", básníci a spisovatelé, obrozenečtí buditelé, dramatici a další umělci, politici bojující proti habsburské monarchii či budující nový československý stát. Ve skutečnosti však šlo především o snahu pozvednout v Čechách, na Moravě a ve Slezsku hospodářství, technický vývoj, vědu a společenský život na úroveň vyspělé západní Evropy. Tohoto úsilí se zúčastnili společně Češi, Němci, Židé i příslušníci a potomci dalších národů. Byli to především podnikatelé a vynálezci (což se v té době často prolínalo), také vědci, pedagogové a další vzdělanci, ale často i nadšení samoukové a amatéři (tehdy to ještě nikdo nepovažoval za diskvalifikaci jako dnes). Právě díky nim se prostor, ve kterém se dnes rozkládá Česká republika, stal nejprůmyslověji rozvinutou částí habsburské říše a díky k pokračujícímu rozvoji po první světové válce bylo Československo před další světovou válkou šestou hospodářsky nejvyspělejší zemí světa. Technická řešení, vynálezy, průkopnické činy, vědecké objevy se staly přirozenou součástí života mnoha generací usilujících nejen o technický pokrok, ale ekonomiku jako celku. Byli to vždy jedinci, osobnosti, které určovaly pokrok. Na jejich myšlence, na nápadu, který zrodil jejich mozek, záleželo především.

 

Bizarní (nikoliv však jinde ve světě ojedinělá) je skutečnost, že řada z těchto osobností je nejen u širší veřejnosti, ale i v příslušné odborné komunitě, zapomenuta nebo je její obraz pokřivený, jejich památku neuctíváme, zatímco jiní se dočkali uznání jen v cizině. Některé z nejrůznějších důvodů (mezi nimiž nechyběly ani závist a uměle pěstovaná česká malost) ignorovala nebo potlačovala již "vlastenecká" společnost v jejich době. Jiným naopak byly později přičítány zásluhy, které jim nenáležely. Navíc o těch známějších koluje řada mýtů, polopravd a dokonce i lží, zatímco mnoho zajímavého, nebo dokonce zásadního se z jejich života pomíjí. Ve složité době českého a německého šovinismu během 19. století a na něj navazujících totalit století dvacátého, nebylo lehké nepodlehnout vábení jednotlivých politických stran a hnutí, a tak se mnozí podnikatelé, vědci a technici k některému z těchto proudů - později hodnocených negativně - přiklonili. Poté následovala snaha je z historie zcela vymazat, nebo alespoň očernit jejich dílo. Ale i oni k naší zemi patří a zanechali zde svoje stopy.

Nová publikace "Utajené osobnosti českých dějin", kterou s podtitulem "Vědci, vynálezci a podnikatelé, na které se mělo zapomenout" vydalo nakladatelství Alpress (Frýdek-Místek 2014, 1. vyd., 333 str., ISBN 978-80-7466-534-9) je především o tvořivých lidech, kteří byli skuteční budovatelé, většinou nepodléhali národnostním, rasistickým a ideologickým předsudkům, ačkoliv žili v době, kdy to nebylo vůbec jednoduché. A také o lidech, jejichž památka byla pošpiněna nebo "zapomenuta", aby mohly být postaveny pomníky jiným - často těm, kterým naopak "vděčíme" za to, že se české země na vrcholu Evropy neudržely. Autorem knihy je čtenářům literatury faktu a sci-fi dobře známý z řady dalších vydaných titulů nezávislý novinář a publicista Ing. Jan A. Novák, zaměřený ve své tvorbě na vědu, historii, záhady, vesmír, přírodu, ekologii a moderní technologie (více si mohou zájemci přečíst na www.novakoviny.eu).

 

Kniha obsahuje životní příběhy přibližně osmi desítek významných postav světa podnikání, vědy a techniky – především málo známé, zcela neznámé a kontraverzní aspekty jejich zajímavých, poučných (na rozdíl od současné úzké oborové specializace měli mnozí z nich velmi široký záběr zájmů) a často dramatických životů. Měli bychom je a možná tisíce dalších výjimečných mužů a žen ze stínu zapomnění nebo zlovolného mlčení a mlžení vyjmout, vracet se k nim a snažit se je pochopit v celé jejich šíři. Vždyť přiznejme si, zdali nám alespoň něco říkají jména Karl von Reichenbach, František Vaněk, Vojtěch Lanna, August Corda, Jindřich Wankel, Erich Roučka, Jindřich Waldes, Emanuel Maceška a řada dalších. Hlavní dějová linie knihy je chronologická, takže se před čtenáři rozprostírá plastický obraz vývoje české společnosti od počátků národního obrození až po nástup nacistické a komunistické totality. Současně jsou jednotliví protagonisté seskupeni tak, aby se nevytrhli ze širších rodových a oborových souvislostí. Celý text je rozdělen do 18 tematických celků: Páter Koniáš versus hrabě Špork, Krotitelé blesků, Zapomenutí vzduchoplavci, Muž, který zboural Betlémskou kapli, Šlechtic s krví dobrodruha, Tajemství Becherovky, Minerálka a báječní muži v oblacích, Zázračný vodní doktor, V temných zákoutích duše, …a noha parou cválá, Lovci v pravěkých mořích, Neklidná krev, Kde se dobře jí a pije…, Z hlubin věků, S Davidovou hvězdou, Rychlá kola, Moravský Edison, Přízraky totalit a Od pluhů ke kontaktním čočkám.

 

Díky takto pojatému uspořádání vznikla nejen pestrá mozaika zapomenutých životních osudů skutečné české elity – nejen té učebnicové – ale především umožňuje vytvořit si vyšší nadhled a komplexnější pochopení toho, o co u nás od 18. do první poloviny 2O. století opravdu šlo. Skutečné osobnosti naší historie by neměly být zapomenuty nejen kvůli pietní vzpomínce či povinné úctě, ale především poroto, že jejich práce a životní osudy jsou poučné dodnes. Albert Einstein o tom kdysi napsal: „Musíme prověřovat staré ideje, ač patří minulosti, neboť je to jediný prostředek k pochopení důležitosti nových idejí a hranic jejich správnosti.“

Bohumil Tesařík

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012