Čemu v dějinách doopravdy věřit?

Bohumil Tesařík 7 2015 Dějiny česky

Vážně to takhle bylo, nebo nebylo?

 

"Lež prostředkem a lež cílem; i to jsou dějiny."

(Karel Čapek)

"Víra je to, co nelze dokázat, a věda to, co bude zítra vyvráceno."

(G. K. Chesterton)

"Dějiny přírodních věd jsou plné příkladů, že z nejbláznivějších nápadů klíčí geniální myšlenky."

(Jiří Žáček)

"Kdo nezná minulost, nikdy nezvládne budoucnost."

(Golo Mann)

"Dnes by lidé dob minulých při dokazování svých poznatků a prožitých událostí rázem pochopili, co dříve jen matně tušili: že totiž objektivitu lze posuzovat pouze v historickém rámci."

(Luc Bürgin)

 

Několika citáty z odkazu různých myslitelů chceme v široké čtenářské obci vyvolat zájem o nově vydanou netradičně pojatou publikaci "Bylo nebylo", jejíž překlad z německého originálu "Ist das wirklich wahr?" vydala s podtitulem "Čemu v dějinách doopravdy věřit" společnost Tarsago Česká republika (Praha 2014, 1. vydání, 320 stran, 313. publikace řady Readerˇs Digest, ISBN 978-80-7406-280-3).

 

Historie lidstva nabízí ohromné množství překvapivých, podivuhodných, nečekaných událostí, zápletek a faktů, jimž se člověk zdrává uvěřit, přesto se ale staly a jsou tedy pravdivé. Platí to jak pro velké dějiny, tak pro méně podstatné historické perličky či letmá nahlédnutí za kulisy. Kromě toho je tu ještě druhá, přesně opačná perspektiva. Kolikrát by dal člověk ruku do ohně za to, že se něco stalo právě určitým způsobem - a pak najednou zjistí, že skutečnost byla od této zavedené představy na hony vzdálená! Dějiny nám poskytují spoustu takových příkladů. Z domnělých historických skutečností se vyklubou pouhé smyšlenky, třebaže někdy vytrvale omílané kolem dokola. Mnohdy patří do kategorie příběhů o kterých kdysi  Giordano Bruno řekl, že "není-li to pravda, je to velmi dobře vymyšleno".

Zda "to" tak v dějinách bylo, nebo nebylo, se čtenář v knize dozví formou více než 300 poučných, zajímavých a čtivých sond do světových dějin v celé jejich šíři, od pravěku přes starověk, středověk a novověk dokonce až po žhavou současnost. Setká se s proslulými i méně známými osobnostmi, napínavými událostmi a zápletkami a pozoruhodnými skutečnostmi, navštíví významná, ale i pozapomenutá jeviště historických událostí. Nejenom časové rozpětí, ale i geografický záběr knihy je pozoruhodný - zastoupeno je všech pět kontinentů, neboť zajímavé dějiny se nevyhýbaly žádnému z nich. Údiv nad tím, co všechno se opravdu stalo, se ještě umocnuje nad řadou historických "jistot", které jsou vlastně pouhými mýty a smyšlenkami a takhle to v dějinách rozhodně nebylo. K přehlednosti a tématickému rozčlenění obsahu přispívají stručná shrnutí, jež u každá ze sedmi kapitol formulují ústřední okruh otázek a současně v kostce prezentují nejdůležitější události a pozadí dané historické epochy. Co myslíte, stalo či nestalo se "to"  v těchto sedmi historických epochách?

:

+ Počátky dějin: Pravěk a rané civilizace

....První Suezský průplav budovali Egypťané už před 2600 lety

....Číňané vynalezli trakař pro raněné

....Král Xerxes nechal zbičovat moře

...

+ Antika: O Řecích a Římanech

....Ve vojsku Alexandra Velikého měli počítače "kilometrů"

...Julius Caesar je vynálezcem pěší zóny.

....Římské mince byly předchůdcem eura

...

+ Středověk: Lidé a mocnosti

... Existovaly předpisy pro výšku hradební zdi

....Letopočty podle křesťanského kalendáře nikdy nesouhlasily

....Vynálezce brýlí neexistoval

+ Svět v rozpuku: Raný novověk

...Sultán Sulejman napomohl zrození reformace

...Jakub I. zahájil první nekuřáckou kampaň

....V Londýně se roku 1693 objevil první ženský časopis

+ Změny a revoluce: 18. a 19. století

...Mrtvola admirála Nelsona byla naložena v rumu

...V Prusku bylo tělesné cvičení protistátní činností

...V Bílém domě s dosud narodilo jediné dítě

+ Moderní doba: 20. století

...Olympijskou pochodeň jsme podědili po nacistech

...Rozluštěný kód vedl ke vstupu USA do války

...Leninova závěť byla zveřejněna až 32 let po jeho smrti

+ Pohled do budoucnosti: 21. století

...Znak @ se používal už ve středověku

...Vědci usoudili, že v současnosti se nacházíme uprostřed doby ledové

...Bruselští byrokrati nechtěli dovolit křivé okurky

 

"Bylo nebylo" je kniha, která přináší dějiny obsahově bohatou a přitom humornou formou - mimo jiné i díky četným nekonvenšním ilustracím, které byly vytvořeny speciálně pro tuto publikaci a již samy o sobě čtenáře pobaví. Nakonec však uvidíte - to by bylo, aby nebylo!

(Poznámka: Všechny výše uvedené skutečnosti jsou pravdivé)

 

Bohumil Tesařík

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012