Teologické směry 20. století

Marina Hofmanová (Hužvárová) 7 2015 Knihy česky

Karmelitánské nakladatelství vydalo před čtyřmi lety rozsáhlou syntézu současných  teologických proudů. Dvacáté století totiž poznamenal bouřlivý rozvoj teologického myšlení, v jehož středu se nachází otázka po Bohu, člověku a jejich vzájemném vztahu. Objevují se nové metody a interpretační přístupy. Zdůrazňuje se antropologický přístup a kategorie dějin. Teologie má tedy své pevné místo i v naší sekulární společnosti.

Rosino Gibellinio podává první hlubokou syntézu seznamující s hlavními teologickými proudy 20. století, od jeho počátku až po pád totalitních režimů ve střední a východní Evropě. Autor předkládá vytříbené teologické analýzy a zabývá se i společenským a politickým kontextem, ideovými a ideologickými konflikty, sporem o modernizaci v rámci křesťanství, stejně jako tím, jakou řečí teologie promlouvá k současníkům. Publikace o více než šesti stech stranách obsahuje též rozsáhlý poznámkový aparát a rejstřík.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012