Husovská dilemata

Marina Hofmanová (Hužvárová) 7 2015 Knihy česky

Do mozaiky letošních připomínek 600. výročí upálení Mistra Jana Husa zapadá mj. publikace Husovská dilemata. Autor knihy, profesor teologických fakult UP v Olomouci a UK v Praze Ctirad Václav Pospíšil, nechce podávat historiografický výklad, ale snaží se zaujmout čtenáře postavou Jana Husa tak, aby jim pomohl vymanit se ze zkreslených a leckdy ideologických představ a mýtů o tomto našem vrcholném představiteli reformního hnutí. Charismatická Husova osobnost po staletí rozdělovala společnost a i nyní už sám název publikace Husovská dilemata napovídá, že kniha nebude předkládat jednoznačné myšlenky a teze, ale naopak může vyvolat živou diskuzi napříč Husovými příznivci i odpůrci.

Kniha obsahuje i krátký anglický abstrakt a nechybí jí seznam literatury a rejstřík. Vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, 2015.

V souvislosti s tématem doporučuji rovněž článek Jan Hus a počátky česky psané odborné literatury od profesora Františka Šmahela či informaci o výstavě Tři životy Jana Husa

Ham

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012