Daniel Goleman

Venda Šebrlová 7 2015 Knihy česky

 

 

Síla lidskosti

 

Autor je dlouholetým přítelem Jeho svatosti dalajlámy a k jeho 80. narozeninám daroval světu knihu jeho úvah o světě. Bezpochyby patří dalajláma k nejvýznamnějším osobnostem posledních desetiletí. Ať věříte v Boha, Alláha, Buddhu nebo Něco - jeho jméno znáte.

Před padesáti šesti lety uprchl z Tibetu a žije v exilu. „Jako lidská bytost vím, že mé blaho závisí na druhých, a starost o blaho druhých je morální povinnost, kterou beru vážně” vysvětluje své životní krédo. V jeho proslovech i povídání s přáteli se velmi často objevují slova dobro a soucit. A to vůbec není samozřejmé v době, kdy si nejsme jisti životem nejen ze dne na den, ale ani z minuty na minutu!

Dalšímu moudrému člověku, Albertu Einsteinovi, se připisuje tento citát: „ Svět je nebezpečné místo. Ne kvůli lidem, kteří páchají zlo, ale kvůli těm, kteří s tím nic nedělají!”.  Právě o těchto moudrých pravdách je kniha Daniela Golemana.

On sám jezdí po světě a seznamuje nás se silou pozitivní energie. Je dalajlámovým dlouholetým přítelem a sdílí jeho filosofii: být dobrým člověkem nejen vůči sobě, ale celé společnosti. Nezalykat se špatnými zprávami. Mít soucit s ostatním světem. Kladně přijímat odlišnosti a nechtít ubližovat.

Jeho svatost přijme v sídle Tibetské exilové vlády v indické Dharamsale iniciativavu „Češi Tibet podporují”. Její představitelé a členové dalších  neziskových organizací předají dalajlamovi k narozeninám čajový hrneček z ateliéru proslulého Bořka Šípka Z podšálku se na hrnečku zrcadlí portréty dvou přátel - dalajlámy a Václava Havla. Pamatujete si, jak se spolu loučili při posledním setkání? Dalajláma objímal křehounké tělo bývalého prezidenta, jakoby mu dával sílu na poslední cestu

Příští rok se bude u nás konat konference Forum 2000. Na tu je pozván i dalajláma a jistě se setká i s Alexandrem Neumanem, který byl členem prezidentského týmu v roce 1990. Tenkrát se s dalajlámou jako Havlovým hostem setkal poprvé.

Vydalo nakl. Metafora

Venda Šebrlová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012