České umění a věda na EXPO

Marina Hofmanová (Hužvárová) 7 2015 Aktuality česky

EXPO 2015 – jídlo a energie

Jak nakrmit obyvatelstvo naší planety a jak zajistit dostatek energie – to je hlavní téma Světové výstavy EXPO 2015, která se koná v Miláně. I když dlužno podotknout, že místy bohužel ztrácí původní idea této výstavy tvář a některé stánky připomínají spíše mezinárodní bazar, než ukázku toho nejlepšího, čím se mohou země pochlubit.

Česká republika tu samozřejmě nechybí, ba naopak je jedním z návštěvnicky atraktivních míst. Je to nejen umístěním bělostné stavby pavilonu ve strategické poloze nedaleko hlavního vstupu do areálu, ale také venkovním bazénem a stánkem s českým pivem. Pod ptakoautomobilovou plastikou od Lukáše Rittsteina s osvěžující tryskající vodní tříští tak posedávají uondaní návštěvníci s oroseným chmelovým mokem v rukou a nohama ve vodě, zatímco děti řádí po celém bazénu. Mimochodem – pivo tu stojí 6 eur.

Mimo „vnější slupky“ a nabídky jídel v restauraci představuje český pavilon řadu interiérových expozic a témat, přičemž horká první polovina července zde patřila Dnům české vědy. Ostatně vědě je věnovaná i valná část expozice – velkorysý výstavní počin v tomto směru připravil Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, který reprezentoval Českou republiku ve spolupráci s Národním technickým muzeem a českými centry už i na EXPO v Šanghaji. Ale nepředbíhejme – například v prvním patře pavilonu se zastavme v Laboratoři ticha. Živou expozici rostlin i náhledů až do jejich buněk zde vystavují společně ČVUT, PřF UK v Praze a Botanický ústav AV ČR.

Tři ústavy Akademie věd a jejich partneři představují nejen svou špičkovou vědu, ale v duchu tradic Akademie i špičkové umělce, kteří jejich expozice ztvárnili. V případě Ústavu experimentální botaniky AV ČR to byl Frederico Díaz, kdo poskytl náhled do struktury DNA kulturních plodin, zatímco pro Ústav organické chemie a biochemie AV ČR pojal buňku jako miniaturní chemickou továrnu, ve které probíhají tisíce dějů nezbytných pro zdravé fungování organismu, výtvarník Jakub Nepraš. Tento zajímavý artefakt posléze nezapadne, ale zůstane „živým“ i pro publikum v České republice, a to v Národním technickém muzeu. Ve zmíněném NTM již byl také k vidění „analog“ trojrozměrné expozice o životě a díle prof. Antonína Holého od výtvarníka Jáchyma Šerých. Tento životní příběh vypráví divákům i zde. Ale umělecké pojetí vědeckých témat tím zdaleka nekončí, neboť např. Botanický ústav AV ČR vystavuje na EXPO skleněnou knihu s živými houbami od v Česku žijící umělkyně Suzanne Pastor, která shodou okolností použila text Julese Verna. A právě Vernův Vynález zkázy geniálně zfilmoval v roce 1958 Karel Zeman, jemuž patří expozice v přízemí. V Českém pavilonu se také konala premiéra digitálně vyčištěného legendárního filmu. Napříč expozicemi různých zemí, jichž se to týká – nechybí mezi nimi ani Česká republika – rezonovala aktuální problematika civilizačních chorob. Provází nás doslova epidemie obezity a diabetu, kterou si způsobujeme i nezdravým životním stylem s nedostatkem pohybu. Není tedy divu, že toto téma zaznělo i na Dnech české vědy, jejichž příslušnou sekci zahájili komisař české účasti na EXPO Jiří František Potužník, ředitel ÚOCHB dr. Zdeněk Hostomský a rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. Tomáš Zima. Při pohledu na vystavené rekvizity z filmu o Janu Husovi v sále našeho pavilonu připomněl T. Zima publiku, že Mistr Jan Hus byl též rektorem Univerzity Karlovy. K přednáškám o problémech naší doby ještě jeden zajímavý postřeh: Světovou výstavu totiž provází projekt Women for EXPO, na který najdete všude odkazy. I v tomto aspektu měla Česká republika reprezentativní zastoupení: v pětici přednášejících odborníků byly dvě vědkyně, které jsou maminkami - a shodou okolností v obou případech dvojčat. Ba co víc, další přednášející – tentokrát tatínek – má také dvojčata!

Český pavilon představuje naši zemi jako prostor zaslíbený vědě a umění. Osvěžovaný radostí z vody i zlatavého moku se po zásluze těší velké pozornosti.

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012