Staroegyptská mytologie a symbolika

Marina Hofmanová (Hužvárová) 7 2015 Aktuality česky

Na stránkách Českého dialogu i Českého kalendáře se již řadu let objevují obrázky Vladimíra Pechara. K jeho dílu věnovanému starému Egyptu se nyní vrací výstava, kterou si můžete až do konce srpna prohlédnout v muzeu pražské městské části Uhříněves.

„Jen málokdo si dokáže tak intenzívně jako Vladimír Pechar uvědomit, jak rozsáhle naše současnost vychází ze staroegyptské civilizace. Jeho nadšení pro dávnou kulturu země na dolním Nilu se zcela vyrovná zaujetí, s jakým profesionální egyptologové odkrývají památky ukryté pod tisíciletými nánosy písku nebo na základě dochovaných střípků poznání skládají mozaiku života staroegyptské společnosti. Výrazem tohoto celoživotního zaujetí Vladimíra Pechara jsou desítky a dnes už spíše stovky uměleckých děl se staroegyptskými náměty,“ říká o vědeckém malíři či malujícím badateli (kliknutím se dostanete na rozhovor s V. Pecharem) prof. Ladislav Bareš z Českého egyptologického ústavu FF UK v Praze. Výstavu grafik  Staroegyptská mytologie a symbolika můžete shlédnout od 17. července do 31. srpna 2015 ve spolkové místnosti Uhříněveského muzea.

Vladimír Pechar měl tu čest vytvořit jeden z oblečků pro Pražské jezulátko - foto Marina Hužvárová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012