Albín Brunovský

Olga Szymanská 7 2015 Kultura česky

Ivanu Panenkovi

Sdružení českých umělců grafiků Hollar vystavuje grafické dílo Albína Brunovského jako poctu jeho přátelství s doktorem Ivanem Panenkou.

Sběratel

RNDr. Ivan Panenka (1934-2013) se po studiu na Univerzitě Karlově v Praze a Vojenské technické akademii v Brně stal významným slovenským meteorologem a hydrologem, od počátku devadesátých let předsedou Slovenské meteorologické společnosti při Slovenské akademii věd. Autor padesáti odborných vědeckých publikací.

S A. Brunovským se seznámil roku 1973 v domě umělce, který byl oblíbeným místem schůzek slovenských umělců a osobností různých oborů, mezi nimiž měl právě I. Panenka nezastupitelné místo. Vědomostmi a rozhledem, přátelskou a nezištnou podporou mnohé také inspiroval. Od devadesátých let minulého století byl velice organizátorsky a vydavatelsky činný zejména v oblasti grafiky. To přispělo k šíření dobrého jména slovenských i českých výtvarníků v zahraničí.

 

Umělec

Grafik, malíř, pedagog Albín Brunovský (1935-1997) absolvoval VŠUP v Bratislavě u V. Hložníka. Věnoval se především volné grafice, ilustraci a malbě. Byl vyhledávaným tvůrcem exlibris a poštovních známek, vytvořil sérii československých bankovek. Na bratislavské Vysoké škole výtvarných umění vychoval škálu úspěšných umělců grafiků. Patřil ke vzácnému typu autorů, jejichž tvořivý příběh je neobyčejně pestrý a bohatý a zároveň velice přitažlivý. Jeho přínos kromě mnoho-vrstevnatosti výtvarných zájmů v jejich vysokém profesionálním zvládnutí spočíval i ve výrazné účasti na pohybu a podobě slovenského výtvarného umění. Ať vlastní grafickou tvorbou – v manýristickém pojetí, či malbou – ve škále jasných barevných výjevů přímo ve dřevě. Ilustracemi do více nežli stovky knižních publikací. A letitou pedagogickou činností. Jeho dílo je bohaté a mnohotvárné výrazivem i tématy. Každou grafickou techniku dovedl do virtuozity a dokonalosti. Zosobňoval mimořádně tvořivého ducha, jehož imaginativní svědectví tvorby navázalo na tradice moderního výtvarného umění.

 

Přátelství

Albín Brunovský a Ivan Panenka byli přes třicet let blízkými přáteli.

Ateliér umělcova domu s výhledem na Bratislavu býval svědkem jejich častých schůzek s hovory o umění i o životních a společenských otázkách. Protože svým založením a cítěním si byli velice blízcí, ve stěžejních názorech se shodovali.

Vystavená díla umělce Albína Brunovského v Galerii Hollar v Praze dokládají nejen jeho tvůrčí mistrovství, ale zároveň připomínají značné zásluhy doktora Ivana Panenky jako sběratele. Jsou neokázalou oslavou a svědectvím hlubokého, oddaného a inspirujícího přátelství, naplněného vzájemným posilováním moudrosti a laskavosti ducha. Oby výjimeční muži sice již nejsou mezi námi, ale jejich jedinečné dílo a vzácný duch přátelství přetrvává.

Galerie Hollar - do 19. července 2015

Olga Szymanská

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012