Vzpomínky /Sny/ Myšlenky C. G. Junga

-ES- 7 2015 Knihy česky

Anniela Jaffé

V jedenaosmdesáti letech se nechal světoznámý psychiatr přesvědčit svými přáteli, aby svůj život a zkušenosti vložil do knihy. Psaní se ujala jeho sekretářka Anniela Jaffé, ale během dlouhého životopisnébo rozhovoru se i sám pustil do psaní svých vzpomínek. Kniha, podle jeho vůle vyšla až po jeho smrti v roce 1961.

 

Duchovní svět C. G. Junga je velice zajímavý, ale není to lehké čtení. Je to pro skutečné zájemce o psychiatrii, psychologii, psychopatologii, filosofii apod.

C.G.Jung se narodil v roce 1875 ve Švýcarsku. Dětství prožil poblíž Bodamského jezera. Jeho první vzpomínky jsou na krásu přírody. Jeho otec byl farářem jako ostatně i další mužští příbuzní. Syn Carl si ale dosti záhy utvořil vlastní názory na Boha, Ježíše a náboženství. Křesťanství například  nazývá demagogií. Ve svém životě se velice poctivě snaží dobrat pravdy. Nejen o Bohu, Kristu a náboženství, ale hlavně o sobě. Pociťuje sám sebe jako dvě osobnosti. Jedna je jakási praktická, druhá velice duchovní až mystická. Hodně k přemýšlení mu nabízejí jeho vlastní sny. Později, v psychyatrické praxi také hojně pracuje se sny svých pacientů. Ale také s jejich dětstvím a s dalšími vlivy, které mohly zapříčinit, že se dostali do léčeben. Tehdy byl takový přístup, který je snad dnes již normální, neobvyklý. C. G. Jung objevoval, že mnozí pacienti vlastně nejsou nemocní, ale že mají spíš nějaké problémy, které se dají odstranit.

Se Sigmundem Freudem byli přátelé. Oba se velmi lišili od ostatních lékařů. Měli zcela jiné metody vyšetřování i léčení pacientů. Po létech se však rozešli. Sigmund Freud si nejen trval na svém názoru, že všechno pochází ze sexuality, což C. G. Jung nesdílel, a záleželo mu na kariéře. V tom byli rozdílní. Jungovi šlo jen o to nalézat pravdu o světě, o Bohu, o sobě i o lidech vůbec. Také se mj. zabýval pojmy dobro a zlo. Psal např.:

"Kdo tedy chce získat odpověď na aktuálně nastolený problém zla, potřebuje v první řadě důkladné sebepoznání, tj  co možná nejlepší poznání své celosti Musí bez slitování vědět, jakého dobra je schopen a jakých hanebných činů je s to, a musí se mít na pozoru, aby jedno nepovažoval za skutečné a druhé za iluzi. Obojí je skutečně pravdivé jako možnost a člověk neujde zcela ani jednomu, ani druhému, chce-li žít bez sebeobelhávání a sebeklamu, jak by musel vlastně už od začátku..".

Kniha popisuje Jungův život od ranného dětství, léta studií, psychiatrickou činnost, jeho cesty do Afriky, Indie aj.,

Důležité jsou jeho vize, uvažování o životě po smrti, tzv. pozdní myšlenky.

V dodatku je asi na šedesát stran z dopisů aj.

Tuto mimořádnou knihu vydalo letos nakladatelství Portál, s. r. o.

Eva Střížovská

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012