Kanadské Děkujeme...

Martina Fialková 7 2015 Aktuality česky

Kanadské díky směřují  především k srdcím všech, s nimiž jsme ve Vancouveru a ve Victorii a okolí natáčeli. Jaké to bylo, si zanedlouho přečtete i v jiném článku či článcích, a také v tiskové zprávě, která je také na webu Českých kořenů i v Českém dialogu.

Nyní však se sluší poděkovat za pohostinnost, otevřenost a upřímnost – a také za odvahu, nechat nahlédnout do svých domovů a i duševního soukromí aktérům budoucího filmu České kořeny ve Vancouveru:

Manželům Mileně a Petrovi Neveklovským (olympijská vítězka ve skocích do vody, Milena-Duchková, nyní Neveklovská provozuje ve Vancouveru stomatologickou ordinaci..)

Spisovateli a světoběžníku Janu Drábkovi, píšícímu česky i anglicky, a jeho milé kanadské manželce. Dále vynikající osobnosti, paní Markétě Goetz Stankiewicz, neúnavné literátce, dámě se zásluhami o propagaci dramat V. Havla a dalších v Kanadě, paní Mileně Jandové, která spolupracuje s vancouverskými operními pěvci na české výslovnosti, a jejímu muži Květoslavovi, nositeli vyznamenání za III. odboj. Ovšem i panu Miloši Zachovi, dlouholetému předsedovi československé asociace ve Vancouveru, a jeho přátelským česky hovořícím potomkům, dceři Kateřině a Ivanovi Hoetzlovi, který nám předvedl, jak se z kanadského cedru vyrábí krásný zahradní nábytek. Stejný dík za báječnou spolupráci vzdáváme i významné osobnosti kanadského lékařství a divadelníku Josefu Skálovi a jeho partnerce, pianistce, milé paní Evě Solar-Kindermann, která vyučuje na univerzitě ve Victorii, a jejíž klavírní nahrávky doprovodí část budoucího filmu.

To ale není všechno, protože je nutno poděkovat ještě i za ubytování našeho tříčlenného minitýmu a další starosti s tím spojené, které si na svá bedra vzali:

Erik Sova a jeho americká žena Deborah, s nimiž (a jejichž černou dogou Kelsey a čtyřmi rezavými kočičkami) jsme strávili nezapomenutelné chvíle v jejich překrásném domě a srubu na Sun Shine Coast. Dále paní Lence Storzer, kterou též uvidíte ve filmu i s fenkou Bonnie, a která nás ubytovala a pečovala o nás během našeho pobytu ve Victorii, kde má i svoje zasilatelství a internetové knihkupectví. A konečně manželům Matějčkovými, Milanovi  - spisovateli, muži řady profesí a Jarmile, samostatné klinické pracovnici, kteří se nás ujali v posledních několika dnech našeho natáčení přímo ve Vancouveru, a jejichž rodinné, sportovní i pracovní příběhy jsme zachytili pro film.

 

Za to, že jsme do Vancouveru vůbec mohli vyrazit s kamerou a celé 19 denní natáčení uskutečnit, děkujeme také všem dosavadním sponzorům:

 

Firmě Payroll Guardian pana Erika Sovy a jeho ženy Deborah – Vancouver

Firmě Banar a Mirkovi Ondráčkovi z moravské Kobylnice

Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze a panu Presslovi

Panu Tomášovi Říhovi, členu představenstva Kanadské obchodní komory v Praze

Jaroslavu Šonskému ze švédského Norrköpingu (a také opět z Prahy)

 

a dále děkujeme také za podporu a další pomoc:

paní Anně Zach z Kanady a paní Alexandře Brabcové z Kanadské obchodní komory v Praze.


Já i kameraman a režisér Tomáš Kubák jsme také vděčni Hance Toupalové z Hradce Králové za přátelskou a nezištnou pomoc při natáčení, práci s mikrofonem, optimismus a dobrou náladu. Třetí členka našeho minitýmu s námi putovala jako dobrovolnice, cestu do Kanady si zaplatila sama, pro potřeby projektu nafotila spoustu krásných fotek (některé zpřístupníme na webu) a skvěle se jí dařilo dotvořit při každém natáčení vždy báječnou atmosféru.

Zde se můžete podívat na malou (jen ukázkovou) fotogalerii z natáčení, více fotek bude k dispozici později.

https://picasaweb.google.com/109415267541266510648/CeskeKorenyVeVancouveruNataceni

Martina Fialková (za produkci Českých kořenů)

Na fotografii tým Českých kořenů s panem Erikem Sovou

Zleva: Tomáš Kubák, MF, Hana Toupalová, Erik Sova

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012