Jiří Hanzelka

3 2003 Aktuality česky
obálka čísla

nar. 24. 12. 1920, zemřel 15. 2. 2003

Ročník dvacet, rok plný nadějí ve svobodném státě. Děti, které spatřily světlo světa, prožily 18 let v demokratické republice československé. Pak je v nejkrásnějším věku čekala okupace. Někteří položili svoje životy jako účastníci odboje, nebo na frontách 2. světové války a jiné čekal nepředstavitelně krutý život v koncentračních táborech. Po roce 1948 komunistické lágry, někteří emigrovali, aby přežili. Jiří Hanzelka zůstal a v roce 1947 s přítelem Miroslavem Zikmundem odjíždějí s pýchou automobilky Tatra do Afriky a Jižní Ameriky. Občané ČSR sledovali s potěšením a pýchou průběh jejich cesty. Knihy popisující výpravu jsou dodnes zajímavé, i když některé pasáže jsou už historickým dokumentem.

Po obsazení Československa 1968, které odsoudili jim zakázal režim jakoukoliv publikační činnost. Jiří Hanzelka byl v r. 1977 jedním z prvních signatářů Charty 77. Celý život si zachoval svůj sportovní vzhled, milý úsměv, ač ho trápily zdravotní obtíže a byl upoután na invalidní vozík. Nemohl ani osobně převzít z rukou prezidenta medaili za zásluhy. Jeho přítel M. Zikmund tehdy řekl: "Když mi V. Havel medaili předával, mrkl jsem vedle sebe a Jirka tam -- aspoň pro mne -- byl." Jejich celoživotní přátelství může být pro dnešní svět trvalým vzorem. V dlouhých dnech a nocích, kdy byl trápen bolestmi a omezen v pohybu, přemýšlel o mnohém. Jedním z témat byla lidská tolerance. O ní řekl: "Lidské utrpení vyplývá téměř vždy z nedostatku tolerance... je vlastně jedno, jestli jde o netoleranci mezi manželi, v rodině, ve vsi, uvnitř státu, anebo jde o mezinárodní konflikt.

V extrémní podobě jde o nacionalismus či rasismus. To, co končí mezi mužem a ženou rozvodem, může v mezinárodních vztazích přerůst v tragedii."

Pan Jiří Hanzelka dobře věděl, o čem mluví. Můžeme být na jeho osobu a to, co vykonal, právem hrdi. Čest jeho památce.

Vydavatelství Carpe diem vydalo nedávno jeden z prvních cestopisů Hanzelky a Zikmunda Přemožení pouště. Toto poutavé vyprávění o dlouhé cestě saharským pískem vyšlo poprvé v roce 1954.

Jana Volfová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012