Den českého jazyka

Marina Hofmanová (Hužvárová) 6 2015 Aktuality česky

Při příležitosti čtyřstého výročí formulace artikulů O zachování starožitného jazyka českého a vzdělání jeho, které se někdy označují jako první jazykový zákon, uspořádala Česká centra ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR konferenci Den českého jazyka. Protože zájem o rodný jazyk předčil očekávání i kapacitu pražského Českého centra v Rytířské ulici, přesunulo se dějiště do prostor přilehlého Černého divadla. V celodenním programu 17. června 2015 se češtinou zabývali jazykovědci, spisovatelé, překladatelé, vydavatelé i novináři. Jak zdůraznil ředitel Českého centra Zdeněk Lyčka, ve sjednocené Evropě je důležité připomínat význam národních jazyků. Nejde samozřejmě o staromilský obrozenecký výkřik v éře všeobecného rozmachu angličtiny, která usnadňuje komunikaci napříč kontinenty. Nelze však rezignovat na mateřský jazyk, tedy na jeden z posledních individuálních rysů každého národa. Více se o konferenci dočtete v Akademickém bulletinu v článku Čeština na jevišti.

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012