Co navštívit v Praze aneb Výročí.. výročí...

Olga Szymanská 5 2015 Kultura česky

Souborný přehled nejrůznějšího akcí v Praze, které se vztahují k nadcházejícímu výročí 700 let od upálení Mistra Jana Husa a ke stále připomínanému konci II. světové války připravila Olga Szymanská.

 

Pravdu neupálíš!

Pocta Janu Husovi / 600 let

Výstava k letošnímu výročí smrti mistra Jana Husa se zaměřuje na vztah mezi ním a pražskou univerzitou Karolinum, jejíž byl studentem, učitelem a rektorem. Bere v potaz publikum všech vzdělanostních kategoriích i návštěvníky z řad mládeže a studentstva.

-Do 28. 8. 2015 - Křížová chodba pražského Karolina

 

Dokumentární film Mistr a kazatel

-28. 5. 2015 - v rámci výstavy / Česká televize

 

Slavnostní shromáždění akademické obce / Open-air koncert

-2. 7. 2015 - Velká aula Karolina / Nádvoří u Husovy sochy

 

Mezinárodní konference o Mistru Janu Husovi

-16. 9.-19. 9. 2015

Podrobný program a informace na: www.husovskeslavnosti.cz, www.hus2015.cz

Foto je ze hry o Janu Husovi, kterou uvedli nedávno ve Švýcarsku ochotníci dle předlohy autorky českého původu.

 

70. výročí ukončení II. světové války

 

"70" - 2. světová válka objektivem českých fotografů

Výstava Vojenského historického ústavu k 70. výročí konce 2. světové války mapuje sedmdesáti fotografiem, pořízenými českými fotografy na bojištích a v zázemí i okupovaného protektorátu sedm válečných let 1939 až 1945.

Do 26. 7. 2015 – Nejvyšší purkrabství Pražského hradu

 

Společnost na přelomu/Konec 2. světové války a české země

Největší konflikt v dějinách Evropy, jehož poslední výstřely padly na území dnešní ČR.

Do 28. června 2015 – Národní památník na Vítkově

Komentované prohlídky:

-30. května od 15.00 hod. (v rámci běžného vstupného do objektu)

Akce pro rodiny s dětmi:

Aspoň na víkend s námi oslav konec 2. světové války

-23. května 2015 od 13.00 do 17.00 hod. (Vstupné na akci je v ceně běžné vstupenky do muzea)

Československá obrněná brigáda - Přehlídka vojenské techniky a dobový tábor

-13. června 2015 od 10.00 do 01.00 hod.

 

Stavte barikády! / 70. výročí Pražského povstání

Představuje první kartografické ztvárnění jedinečného pramene k pražským barikádám, kartotéky barikád zpracované již v 60. letech 20. století a uložené v Muzeu hlavního města Prahy.

Do 30. 6. 2015 – před hlavní budovou Muzea hlavního města Prahy

 

Cesta z války

Unikátní snímky z návratu československých legionářů z Ruska - fotografie legionáře Václava Balcara, jehož vnuk Vladimír dědečkovy negativy objevil, očistil a umožnil jejich vystavení.

Do 15. 7. 2015 - Pasáž pražského paláce YMCA

 

Osvětimské album

Téměř 200 fotografií z tzv. Osvětimského alba, unikátního dokumentu z roku 1944, zachycujícího systematickou likvidaci evropských Židů.

Do 20. 9. 2015 – Galerie hlavního města Prahy-Dům fotografie

Lektorská prohlídka: čt 28. 5. v 18.00

 

Policisté a četníci v boji za svobodu

Výstava k 70. výročí Pražského povstání

Do 31. 8. 2015 – Muzeum Policie České republiky

 

Zmařené naděje

Málo známé aspekty historie českých zemí po druhé světové válce, spojené s návratem přeživších desetitisíců židovských uprchlíků z koncentračních táborů a tranzitů přes naše území. Tematicky navazuje na výstavu Orient v Čechách/Židovští uprchlíci za první světové války, uvádějící minulé století jako éru uprchlíků.

Do 23. 8. 2015 – Galerie Roberta Guttmanna

 

Protektorát a jeho konec

Informace nejen o známém Petschkově paláci, ale o dnes bohužel skoro zapomenutém Hagiboru – místě, kde byli internováni pražští Židé. O nakladatelství Orbis s jeho významnou rolí v nacistické propagandě. Doplněno dobovými knihami, tiskovinami, mapami.

 

Na prahu svobody. Vítězství 1945

Devět témat: Politická jednání na zahraniční i domácí úrovni, osvobozovací boje, letecké války, Květnové povstání českého lidu, kapitulace a potrestání viníků tvoří mozaiku osvobození a obnovy Československa na jaře 1945. Doplňuje sto padesát fotografií a unikátní, veřejnosti dosud neznámé filmy z osvobozované Plzně, Prahy ad.. Dobové předměty – archeologické nálezy i artefakty z okupace, bojů i nacistické perzekuce.

Do 4. června 2015 - obé přízemní prostory Akademie věd České republiky (Národní tř.)

 

Praha ve stínu hákového kříže

Unikátní sbírka dosud nevystaveného souboru dokumentárních fotografií pražského fotografa Jaroslava Netušila-ze života za okupace, Pražské povstání a příjezdu osvobozujících vojsk zejména území Prahy 5 - vše z kolekce Jana Kaplana, londýnsko-pražského filmaře, dokumentaristy, držitele prestižních cen za dokumentární film, sběratele dobových předmětů, dokumentů a artefaktů z epochy Protektorátu a působení nacistů.

Do 3. 7. 2015 – Vila Portheimka (Smíchov)

 

Osvobození 70 – Hrdinové mezi námi“ v rámci 70. výročí konce války

-Do 31. 5. 2015

Václavské náměstí, chodník ve středové části nad Václavskou tramvají / Jindřišská, chodník u Jindřišské věže / Klárov, chodník u stanice metra Malostranská / 28. října č. 3 a č. 7, pěší zóna

 

Výstavy v objektech úřadu MČ Praha 8

Věnují se nejen pohnutým dobám československého národa, ale i umělecky zpracovanému pohledu dnešních středoškoláků na tehdejší události.

Československo na mapových pohlednicích

Do 11. 6. 2015 – Libeňský zámek (Zenklova 35 1, Praha 8)

Hrdinové známí/neznámí

Do 31. 5. 2015 – Grabova vila (Na Košince 1, Praha 8)

II. světová válka pohledem studentů středních škol na Praze 8

Do 11. 6. 2015 – Budova ÚMČ Praha 8 „bílý dům“ (U Meteoru 6, Praha 8)

 

 

VIII. ročník charitativní aukce

I letošní výtěžek je věnován na podporu projektů: k podpoře dětí z dětských domovů ve všech oblastech jejich osobnostního rozvoje a ke společenské integrace dětí a mládeže z těchto domovů.

Výstava obrazů, grafik, kreseb, fotografií předních umělců, například J. Anderleho, A. Borna, J. Boudy, B. Jirků, J. Slívy, V. Suchánka, J. Velčovského, B. Waageové ad. A následná

Charitativní aukce (celkem za 678.000 Kč, jeden obraz vydražen 70.000 Kč!)

-obé 11. května 2015 - Pražský Žofín

Akce se zúčastnila většina oslovených výtvarných umělců, domácí a zahraniční osobnosti: mezi vzácnými hosty například pí. Hašková-Kulič.

 

Olga Szymanská

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012