Někomu život, někomu smrt

2 2003 Kultura česky
obálka čísla

Zcela mimořádné dílo vydalo v loňském roce nakladatelství LAGUNA. Obrazovou a faktografickou publikaci o více než 350 stranách velkého formátu (240x323 mm), mapující čs. odboj a nacistickou okupační moc v letech 1939-1941.

(Před několika lety vyšla pod stejným názvem kniha, mapující léta 1941-1943. A připravuje se svazek třetí o létech 1943-1945.)

Autor všech tří publikací Jaroslav Čvančara (nar. 1848) věnoval přípravě této trilogie dvacet let svého života. Jeho rodiče a příbuzní patřili k průkopníkům české kinematografie. Jejich bohatý unikátní archiv zabavili v letech 1939-1940 nacisté. Přes perzekuci rodiny v době heydrichiády i později za komunistů, se podařilo ukrýt mnoho cenných dokumentů, které nyní mohl autor použít. Od svého mládí se zajímá o historii, zvláště pak o evropské a čs. dějiny se zaměřením na druhou světovou válku. Za řadu let shromáždil množství údajů, dosud nezveřejněných dokumentů, unikátních fotografií a filmů. Otevřením archivů po roce 1989 získal další informace a dokumenty. V roce 1991 vydal objemnou fotograficko-dokumentární publikaci Akce atentát, která vzbudila pozornost doma i v zahraničí.

V úvodu ke knize Někomu život, někomu smrt píše Zdeněk Mahler: "Existence Čechů a českého státu nebyla nikdy samozřejmá: po celé tisíciletí docházelo na této křižovatce ke střetům mocenských zájmů - násilné vpády dekapitovaly zdejší společnost,vypuzovaly elitu do vyhnanství, decimovaly znevolněný lid - přesto po všecky ty věky dokázali Češi ve své vlasti přežívat a úporně a úspěšně se domáhat svobody..."

Publikace začíná obrazovým pohledem do české historie, na níž navazuje kapitola s názvem Březnový vír. Pojednává o obsazení Československa nacisty. Následují další kapitoly, vyprávějící prostřednictvím fotografií a krátkých textů o průběhu dalších let až do závěrečné s názvem Opus pro smrtihlava. Kapitola popisuje nástup R. Heydricha, výnos o zrušení Junáka, akce Aktion-Sokol. řešení židovské otázky, teror Hlinkových gard vůči židovskému obyvatelstvu, Londýn - Mezinárodní den studenstva, Buzuluk a mnoho jiných temat.

Pod mnohými fotografiemi jsou stručné životní příběhy lidí, které jsou často velmi silnými výpověďmi o událostech nešťastné doby nacistické okupace.

Tuto mimořádnou publikaci můžete koupit v běžných českých knihkupectvích za 950 Kč (a věřte, že za to stojí), nebo si ji objednat v naší redakci s výraznou slevou.

-es-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012