Představení internetového magazínu pro kulturní život v místech a regionech

Lada Topinková 3 2015 Ostatní česky

 

Místní kultura

 

Představujeme magazín, který není krajanský, ale který nám nabídl nezištnou spolupráci, uveřejňování zajímavých článků a informací.

 

www.mistnikultura.cz

 

 

Časopis začal vycházet v roce 1991 jako zpravodaj určený pracovníkům veřejné správy či voleným funkcionářům, do jejichž gesce kultura spadala. Do roku 2007 vycházel v tištěné formě, na začátku roku 2008 se měsíčník změnil v časopis internetový.

 

Vydavatelem internetového časopisu Místní kultura je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - NIPOS.

 

Zaměření časopisu má široký tematický záběr: od památek po živé umění. Zajímá se o profesionální i amatérské aktivity, o spolkovou činnost i o výjimečné osobnosti.

 

Internetový magazín Místní kultura se postupně profiluje v medium, které přináší ucelené aktuální kulturní zpravodajství z domova. V poslední době je tak také vnímána i z ciziny.

Je to díky velkému množství zpráv z krajů a od významných kulturních institucí, které jsou systematicky monitorovány a zveřejňovány, a též skutečností, že ve větší míře začali využívat možnost vkládat zvenčí informace sami pořadatelé – pozvánky na akce (web je koncipován tak, aby každý zájemce na něj mohl vložit vlastní zprávu).

 

Dále zveřejňuje vlastní autorské články.  Články jsou zaměřeny na občanskou společnost, neziskovou sféru, podmínky pro existenci místní kultury, financování, grantové programy, prostorové

a jiné možnosti, legislativu, vliv samospráv apod.  Autorské články zprostředkovávají informace, postřehy a nápady z kulturního dění na venkově, ve městech, v regionech i krajích celé naší republiky. Zpracovávají rovněž zprávy docházející od samotných pořadatelů z celé republiky.

 

Zájem se systematicky soustředí na to, čím se velká, významná a komerční periodika zabývají málo či vůbec, tj. na místní aktivity. Dnes se o místní kulturu začala zajímat řada rozhlasových i televizních stanic, věnují se jí i některá regionální tištěná média – časopisy a deníky.

Jenže zatímco ostatní média objevila tuto oblast poměrně nedávno, a věnují se jí jenom částečně, Místní kultura mapuje lokální kulturní dění systematicky, po celé ČR a již 20 let. Kromě toho, že plní zpravodajskou úlohu, poskytuje čtenářům jiný úhel pohledu na kulturní dění a inspiraci a umožňuje subjektům působícím v kultuře (i těm z neziskové sféry, „malým“ či začínajícím) možnost zviditelnit se. Což využívá stále více subjektů.

 

Je tematicky a územně (po krajích) členěn a tak si každý najde informaci dle svého naladění a bydliště.

 

Redakce spolupracuje s dopisovateli a uvítá další, včetně glosátorů kulturního dění. Kontakt: redakce@mistnikultura.cz.

 

Lada Topinková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012