Hon na českou královnu

Zdenek Reimann 3 2015 Ostatní česky

 

Politikon Zdenka Reimanna

 

Království jsme zrušili, také purkrabství, aristokracii a jiné věci. Nahradili jsme zaniklé instituce něčím jiným, což v podstatě funguje stejně, ale jmenuje se jinak a u moci je obvykle člověk z lidu. Někde monarchii nezrušili, a lebedí si. Je jich v Evropě tucet: Andora, Belgie, Dánsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, Nizozemsko, Norsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Vatikán.

 

Za tři roky můžeme mít v Evropě místo Miloše Zemana třináctou monarchii, Království české. Pokud by to byl král, právoplatným dědicem pomyslného trůnu je osmnáctiletý Ferdinand Zvonimír Maria Balthus Keith Michael Otto Antal Bahnam Leonhard Habsburg-Lothringen. Byl pokřtěn dne 20. září 1997 v Zábřehu kardinálem Franjo Kuharićem, přičemž také obdržel tradiční chorvatské jméno Zvonimír. Narodil se 21. června 1997 v Salcburku. Je prvorozený syn Karla II. Von Österreich, pravnuk rakouského císaře a českého krále bl. Karla I. a vnuk Oty Rakouského. Jako nejstarší syn přímé linie habsbursko-lotrinské dynastie by Ferdinand Zvonimír byl otcovým nástupcem i v pozici hlavy dynastie.

 

Ale Habsburg by asi u nás neprošel.  Zajímavé je, že v anketě časopisu Reflex z 5000 čtenářů by 4000 daly přednost monarchii před republikánským zřízením, a polovina z nich by na Hradě akceptovala příslušníka některého z aristokratických rodů. Podle Reflexu by to měl být kníže Karel Schwarzenberg. Zdá se, že  by monarchie v nějaké formě mohla mít šanci na úspěch.

 

Navrhuji najít potomkyni kteréhokoliv českého krále, Jiříka z Poděbrad, Karla IV. nebo i Přemysla Oráče, a korunovat ji na královnu. Jaksi tuším, že bychom se na královně spíše shodli, než na dalším volebním období Miloše Zemana či nějakého jiného člověka bez vhodného původu, vzdělání, tradice či zvyků a chování. Královna na Hrad patří, tak ji tam dejme. Podmínkou pro všelidové hlasování je čtvrt milionu podpisů pod vhodnou petici, kterou bychom určitě napsat uměli. Parlament by se musel touto iniciativou zabývat a vyhlásit hon na královnu.

 

Vážení čtenáři, napište nám svůj návrh na znění petiční otázky. S týmem právníků a ústavních odborníků dáme jednu dohromady a začneme shánět podpisy.

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012