Vážení čtenáři

-red- 3 2015 Aktuality česky

Obracíme se na Vás s velkou prosbou. Jak možná již víte, letošní Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy v Praze si zvolil za jedno z hlavních témat Českou literární diasporu – ale nejen to, téma se samozřejmě týká obecně češtiny v zahraničí a všech Čechů, krajanů, kteří nějak ve světě propagují českou kulturu, literaturu, český jazyk – a jakýmkoli způsobem je podporují.  A to je samozřejmě téma naše.

 

Proto na veletrhu Svět knihy nesmíme chybět. A nadto zde musíme vás, naše čtenáře a vůbec krajany ve světě, ale i ty doma, které toto téma zajímá, dobře prezentovat.

 

Český dialog bude mít na veletrhu po celé čtyři dny svůj malý stánek. Kromě toho zde také budeme mít v rámci doprovodného programu pro návštěvníky veletrhu svůj pořad s názvem 25 let Českého dialogu, protože takové výročí připadá právě na letošní rok. (A připomenout chceme i loňské 20. výročí Mezinárodního českého klubu, protože klub a časopis spolu neodmyslitelně souvisejí.) Během dalších tří dnů veletrhu budeme každý den prezentovat také jeden z našich dokumentárních filmů cyklu České kořeny. (Organizátoři veletrhu toto berou jako naši propagaci, proto za tyto projekce autorských dokumentů nebudeme mít žádný příjem). Naopak, s přípravou důstojné reprezentace tématu Češi v zahraničí na veletrhu budeme mít značné výdaje. Proto jsme se rozhodli oslovit Vás, naše čtenáře, s prosbou o pomoc.

 

Časopis i klub existují pouze z vašich dobrovolných příspěvků, drobných sponzorských darů a ze sporadické reklamy na www.cesky-dialog.net (Od Ministerstva zahraničí, kde lze žádat o dotaci na krajanskou tematiku, jsme letos opět žádný příspěvek nedostali). Na grafickou přípravu a tisk pěkného propagačního materiálu ve větším nákladu bohužel prostředky nemáme, stejně jako na zajištění další potřebné prezentace na veletrhu: výrobu větších barevných fotografií na výzdobu stánku, zaplatit dopravu knih a časopisů na místo, zaplatit alespoň jednu brigádnickou sílu po dobu konání veletrhu apod… )

Rádi bychom připravili nový propagační materiál, kterým budeme propagovat jak tento internetový časopis Český dialog s 25letou tradicí, tak i aktivity již dvacetiletého Mezinárodního českého klubu. Další propagační materiál bychom potřebovali vyrobit pro projekt dokumentárních filmů České kořeny. Obojí budeme potřebovat nejen na veletrhu (a zde bude jistě velká spotřeba), tak i v budoucnu. Bohužel je pro nás každá investice vyšší než několik málo tisíc korun velmi problematická.

 

Obracíme se proto na Vás, naše čtenáře a návštěvníky akcí Mezinárodního českého klubu, na naše příznivce a všechny, kdo vidí smysl v naší práci: Pomůžete nám zajistit důstojnou prezentaci Čechů v zahraničí na tomto největším českém knižním veletrhu?

Koná se od 14. do 17. května 2015 na pražském Výstavišti v obou křídlech Křižíkova paláce. Více o veletrhu najdete zde: http://sk2015.svetknihy.cz/

 

Za jakoukoli finanční pomoc předem děkujeme:  číslo našeho účtu, kam můžete finanční pomoc zasílat, je:  110 103 4001/5500.

Z Prahy a ČR je možné předat i hotovost, ze zahraničí případně zaslat prostřednictvím těch, kdo do Prahy jezdí. Zde také najdete kontakty na naše obchodní zástupce v některých zemích http://www.cesky-dialog.net/how-to-contribute

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012