Lesnická škola v Písku

Lada Topinková 3 2015 Ostatní česky

 

První česká lesnická škola, která šíří věhlas českého lesnictví do celého světa, vznikla před 130-ti lety v Písku.

V rámci oslav chystá v červnu písecké Prácheňské muzeum výstavu o historii českého lesnického školství a vrcholem bude tradiční sjezd lesníků z celého světa, kteří projdou ve slavnostním průvodu městem.

 

Proto v červnu nechť směřují kroky všech lesníků a příznivců lesnictví do Písku!

 

Historie lesnické školy v Písku

V 19. století se o návrzích na zřízení české lesnické školy v Písku jednalo třikrát. Napotřetí se v roce 1884 podařilo ve spolupráci s píseckým městským lesmistrem a za podpory píseckého purkmistra v rámci místní rolnické školy zřídit osmiměsíční tzv. první lesnický běh k výchově a přípravě lesnických praktikantů k tzv. nižší státní zkoušce lesnické. První běh započal 12. ledna 1885, tedy před 130 lety, a vyučovacím jazykem v tomto lesnickém kursu s 12 chovanci se stala čeština. V tomtéž roce byl tento kurs rozšířen na „dvouletý praktický a  teoretický běh lesní” se 30 žáky a od roku 1888 byl organizován jako dvouletá česká revírnická škola, vychovávající pomocné technické zaměstnance, tj. příručí a revírníky.

K 1. listopadu 1899 byl zahájen první ročník dvouletého Vyššího lesnického ústavu v  Písku. V roce 1909 se po zřízení Nadace císaře a  krále Františka Josefa I. staly písecké lesnické ústavy finančně dobře zajištěnými, v roce 1910 bylo studium prodlouženo na tříleté.

 

Studovalo zde mnoho zahraničních studentů, před první světovou válkou zde studovali Bulhaři, Chorváti, Srbové, Slovinci, Černohorci, Makedonci, Poláci, Rusové, ale také Němci, Rakušané nebo Rumuni.

 

Po osamostatnění státu v roce 1918 byly nadační ústavy převedeny do státní správy a v roce 1920 zestátněny. Dosavadní formy studia byly transformovány na čtyřletou Státní střední školu lesnickou, která byla od školního roku 1922/23 přejmenována na Státní vyšší školu lesnickou v Písku, i později byla několikráte reorganizovaná a přejmenovávaná.

Postupně byly vybudovány potřebné objekty pro praktickou výuku – například v roce 1913 byl založen botanický park, v současnosti arboretum, které je kulturní památkou města. V roce 1928 byl Státní vyšší lesnické škole v Písku směnou předán historický majetek lesů města Písku – revír Hůrka, jako školní polesí (viz foto Zimní těžební práce na polesí Hůrka, 1930).

 

V roce 1995 obdržela škola čestný název Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek. V roce 1996 přibyla nová vyšší škola, a tak nyní nesou oba lesnické ústavy v Písku název Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek.

 

V  Písku studovalo mnoho lesníků, kteří ovlivnili vývoj v lesnictví v  českém i světovém měřítku. Všichni se rádi vrací do Písku, aby zavzpomínali na zelený studentský život.

 

 

(informace čerpány z www.piseckysvet.cz)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012