Jan Hus – Der Wahrheit Willen

2 2015 Dějiny česky

Divadelní hra a kniha

Německy podaná divadelní hra z pera Dagmar Dornbierer-Šaškové bude k shlédnutí13./14./20./21. března 2015, v reformovaném kostele Zürich-Unterstrass. Z podnětu českého centra ve Vídni a pod záštitou velvyslanectví České republiky organizuje Reformovaná Církev kantonu Curych různé akce na památku Mistra Jana Husi, s jehož odkazem se švýcarské reformované církve cítí úzce spřízněné. Do tohoto rámce spadá též divadelní hra. V podání švýcarských herců pod vedením švýcarského režiséra se jeví Husova pevná síla charakteru a integrity, která neustupuje před vnějším tlakem politických a ideologických protivníků, a která se projevuje s pevným přesvědčením i v konfliktu o pražskou univerzitu. V souvislosti s divadelní hrou připravila Dagmar Dornbierer-Šašková knihu, která vedle textu hry též obsahuje osobní pojednání, komentáře a eseje k tématu, a rovněž poetické záběry ipříběh „Hus und Cossa“ na námět fiktivního střetnutí vzdoropapeže s pražským mistrem.V knize nachází autorka příležitost prezentovat německy mluvícímu publiku šiřší, osobně motivovaný rozhled na téma života a působení Jana Husi, jeho nauk i univerzitní činnosti a jeho době. Témata jako dualismus rozpolcené doby, politické i duchovní osobnosti, mystická strana Husovy tvorby, kutnohorsky dekret i paralely k současnému dění nabádají čtenaře k zamyšlení a nabízí podněty k diskuzi a vlastnímu bádání.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012