Prague, the City of Eugenic Minds /Praha, Město Eugéniů

12 2014 Kultura česky

Xénia Hoffmeisterová a Pavel Štingl

Začátkem listopadu 2014 se v prestižním  washingtonském kulturním centru  „Katzen Arts Center“ konala vernisáž výstavy „Prague, the City of Eugenic Minds“ – Praha, Město Eugéniů. Jde o volné navázání na dokumentární film Pavla Štingla „Eugeniové“, pro jehož animované pasáže vytvořila Xénia Hoffmeisterová řadu na plátně malovaných návrhů, které tvoří „komixový příběh vzniku Eugeniky“, historii jejího zneužití ve službách totalitních režimů, především v éře nacistického Německa.

Výstava nabízí nadčasovou meditaci nad zneužíváním plodů vědy a vzdělání. Dotýká se otázky akademického kariérismu, který v dobách totality dosahuje (sebe)destruktivních proporcí. Téma, kdy lidé „Boží dílo“ vzali do svých rukou a posedlí mocí se snažili vytvořit dokonalou rasu či nového člověka, je na výstavě prezentováno jednak malovanými předlohami a současně na několika monitorech promítáním jednotlivých, animovaných částí filmu. Součástí výstavy je i projekce samotného filmu ve vlastní síni.

 

Druhá, větší část expozice je věnována obrazům Xénie Hoffmeisterové, které volně komunikují s tématem zneužívání moci. Dvanáct rozměrných pláten z posledních deseti let popisuje svět, který autorka vnímá s velkými obavami a zároveň je stále překvapována růzností (různorodostí), které lze dosáhnout pouhou změnou zorného úhlu. Obrazy jsou malovány jejím typickým energickým rukopisem a jsou plné tajemných příběhů, významů a skrytých symbolů. Část obrazů se obrací do minulosti a básnickou formou vypráví o zlu a spolčení, o noci plné ohňů, o smrti, či o podivných pokusech. Druhá polovina je naopak orientovaná do budoucnosti, do světa po konci naší civilizace. Pochmurné fantaskní teorie rozvíjí Xénia Hoffmeisterová na velkoformátových akrylových obrazech, které jsou barevně výraznější.

 

Součástí každé výstavy v „Katzen Arts Center“ je tzv. Gallery Talk, kdy má autor možnost pohovořit s diváky, odpovědět jim na dotazy a objasnit jim svou práci. Vzhledem k rozsáhlým výstavním kapacitám může muzeum pořádat současně několik výstav, v případě výstavy „Prague, the City of Eugenic Minds“ to byla mimo jiné výstava amerického klasika moderní malby 20. století Richarda Diebenkorna. Toto pojetí má velkou výhodu, protože jednotlivé výstavy navštíví velké množství lidí a zároveň při Gallery Talk mají možnost konfrontovat a seznámit se přímo s jejich tvůrci.

 

V rámci projektu „Prague, the City of Eugenic Minds“, který spolupořádal  „Památník Šoa Bubny“, navštívila výstavu bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine K. Albright a český velvyslanec ve Washingtonu Petr Gandalovič, aby tak podpořili další z projektů „Památníku“ – vybudování muzea Holocaustu na nádraží Praha Bubny.

Kurátorem Výstavy je Jack Rasmussen , ředitel a hlavní kurátor American University Museum při Katzen Arts Center. S českými tvůrci má dlouhodobé zkušenosti, založené na již několika proběhlých výstavách z českého prostředí.

V roce 2009 zde proběhla výstava „Za sametovou oponou –Behind the Velvet Curtain“ (Milena Dopitová, Lenka Klodová, Kateřina Vincourová, Alena Kotzmannová, Erika Bornová, Michaela Thelenová, Zdena Kolečková).

V roce 2008 zde Josef Koudelka představil svoje fotografie ze srpna 68 - „Invasion 68“ a konečně v roce 2012 Ivan Pinkava vystavil svoji tvorbu z let 1997 – 2011 pod názvem „Pozůstatky – Remains“

Výstavu „Prague, the City of Eugenic Minds“ pořádá Katzen Arts Center a Památník Šoa Bubny.

Ondřej Novotný

Na fotografii: Xénie Hoffmeisterová na výstavě

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012