Betlémské zvonění

Olga Szymanská 12 2014 Kultura česky

Vánoční výstava v Betlémské kapli v Praze 2014

 

Na konec roku připravil Bonsai servis Praha tradiční vánoční výstavu, kterou letos doprovází líbezné tóny zvonků, zvonků a zvonečků. Bude zde vystavena také kopie Zvonusvobody, který přivezl v roce 1989 americký prezident G. W. Bush starší jako dar proVáclava Havla.

 

Zvony patří k vánocům stejně jako betlémy a vánoční stromečky. Mají však v sobě něco, co jim dodává nezaměnitelné kouzlo: tajemnost a vznešenost. Žádný jiný předmět nemá takovou moc svolávat k setkáním, varovat před nebezpečím, bít na poplach, oznamovat radostná narození či smutná úmrtí. Žádný jiný předmět nebyl ve válečných dobách válek tak drasticky ničen. Na českém území žily rody, které se zabývaly výrobou zvonů: Tomáš Jaroš, Bartoloměj Pražský a jeho následovníci Ondřej Pražský a Brikcí z Cimberka, Ondřej Ptáček a Tomáš z Litoměřic, Valentin a Vojtěch Arnoldové, Vavřinec Křička z Bítýšky. Později rody Diepoldů, Pernerů, Heroldů.

 

Zvuky rodů

Na výstavě je zastoupeno známé zvonařství Manoušek. Roku 1900 začal zvony odlévat RudolfManoušek nejdříve s brněnskými Hillery, poté rozjel svůj podnik. Roku 1928 si osvojil technologiirestaurování puklých zvonů: umožňuje zachovat původní, historicky cenné kusy. Ve 30. letech sedílna dostala do finančních problémů, a proto činnost dočasně zastavila. Roku 1934 vlastnízvonárnu založil syn Rudolf, později znárodněnou. Roku 1967 založil novou prosperující dílnu vPraze­Zbraslavi, kde pracoval i jeho syn Petr Rudolf.Při povodních 2002 byla zatopena a činnost se již nepodařilo obnovit. Petr Manoušek proto externě pracoval v jiných evropských zvonárnách. Podílel se na odlití největšího japonského zvonu světa (přes 36 tun) v nizozemské zvonárně: je zavěšený u města Gotenba na ostrově Honšu. Dílna Manoušků vyrobila a zrestaurovala několik tisíc zvonů, podílela se i na opravě pražské loretánské zvonkohry, nového srdce pro největší český zvon Zikmund. V rámci projektu "Evropské město kultury" sestavila Pražskou mobilní zvonohru s 57 zvony (2000). Je stále v majetku dílny: město Praha odstoupilo od ústní dohody. Kvůli vrácení záloh musela rodina M. prodat svůj rodinný dům. Objekt zvonárny na Zbraslavi zůstává neopraven ze závažných důvodů a mimo možnosti vlastníka

 

Zvonařská dílna Leticie Vránové-Dytrychové je rodinná firma s dlouhou tradicí výroby zvonů dle receptur a pracovních postupů, odpovídajících původní formě řemesla, současně umožňujících i vytváření podoby a velikosti zvonů, čistoty, síly i přesnosti jejich tónu podle konkrétních požadavků. Zvony z této dílny znějí dnes po celém světě. Obec Brodek u Přerova: sídlo firmy, olomoucký region i Českou republiku reprezentovaly výrobky na prestižních výstavních akcích od Prahy až po japonské Aichi – na Světové výstavy EXPO 2005. V současnosti zvony nejsou jen součástí vybavení sakrálních staveb, proto firma vyrábí i a zdobí zvony všech velikostí, dodává jejich kompletní technické vybavení, provádí rekonstrukci zvonů historicky cenných, vyrábí zvonkohry, hodinové cimbály, zvonové miniatur, upomínkové i užitné předměty.

 

Zvuky výstavy

Na výstavě se představuje také současní zvonaři Josef Tkadlec z Halenkova a začínající mladý zvonař Michal Votruba z Myslíkovic, zvony dalších výrobců.. K vidění - slyšení jsou zvony pastevecké, recepční, zvonky na koně, oblíbené školní elektrické zvonky, které nám radostně oznamují konec hodiny a začátek přestávky. Objevíme tu také orientální zvony, činely, tibetské mísy, vodní zvon, buddhistické zvony apod., jejichž prostřednictvím jsou ukázány zajímavosti, s těmito předměty spojenými. Zvony z nejrůznějších materiálů i zvony, provedené zajímavými technikami a z různých materiálů. Improvizovaná zvonařská dílna ukazuje jednotlivé fáze přípravy zvonařské formy: jádro, falešný zvon, plášť a spoustu dalších věcí a činností, při výrobě zvonu potřebných.

Pořadatelé si splní svůj sen: na nádvoří Betlémské kaple se v prosinci pokusí odlít zvon, který bude v roce 2015 osazen do zatím prázdné zvonice v centru Prahy. Intenzivně připravují také výrobu zvonkohry, na kterou bude možné zahrát jednoduché melodie.

Zvony tvoří jen část expozice, neboť celkovou atmosféru dotvářejí nejrůznější betlémy a vánoční stromky. Důležité je, že se i na těchto zvykoslovných předmětech zvony promítají.

Na výstavě probíhají různé akce, kde se předvádějí různé techniky lidové tvorby a probíhají akce s kampanologickou (zvonařskou) tematikou. Kdo chce na výstavě sám předvést to, co souvisí s tématikou, najde "Informace pro předvádějící" na web.stránkách (níže). K předvádění je nutné se přihlásit: rozpis a výběr předvádějících je na pořadateli výstavy.

 

Výstava otevřena: 29. 11. 2014 - 4. 1. 2015 v podzemních prostorách Betlémské kaple.

denně 9 – 18 hodin/výjimky: 24. 12. + 31. 12. 9 – 14hod., 25. 12. + 1. 1. 2015 13 – 18 hod.

www.vanocnivystava.cz

 

Olga Szymanská

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012