Rok české hudby v říjnu

Martina Fialková 9 2014 Kultura česky

I v říjnu si připomínáme celou řadu hudebních výročí zařazených do letošního Roku české hudby. Čtyřka, která se pro naši hudbu stala - náhodně? - jakýmsi magickým číslem, v říjnu přinesla vzpomínku na tyto osobnosti:

 

Vilém Blodek, skladatel období romantismu, má 3. října 180. výročí narození (+1. 5. 1874). Velké popularity dosáhla jeho komická opera „V studni“ (libreto Karel Sabina). Tohoto skladatele, pedagoga a výborného flétnistu jsme připomněli už při jeho květnovém výročí úmrtí.

 

Jan Dismas Zelenka (16. 10. 1679 - 335. výročí narození) byl jeden z nejvýznamnějších skladatelů vrcholného baroka. (+ 23. 12. 1745) V posledních letech zažívá jeho hudba obrovské znovuobjevení. Uvádí ji řada domácích i zahraničních souborů a slaví s ní úspěchy. Je totiž velmi nekonvenční, energická a nápaditá. Skladatel po odchodu z Čech působil v kapele na dvoře saského kurfiřta, pobýval i ve Vídni. Do Čech se vrátil během korunovace Karla VI., kdy se v Praze v Klementinu hrála k této příležitosti velká alegorická hra o sv. Václavu, k níž zkomponoval hudbu, a bylo uvedeno několik větších Zelenkových skladeb. Vrátil se zpět do Drážďan, kde i zemřel a byl pochován. Jeho rozsáhlý hudební odkaz byl dlouhou dobu nedostupný v tamním archivu jako majetek panovníka. Teprve od nedávna dochází k jeho podrobnějšímu studiu a nadšenému uvádění, což obé výrazně posiluje význam skladatele.

 

Pavel Haas – zemřel 17. 10. 1944 – před 70 lety jako oběť nacistického holokaustu. Byl starším bratrem herce Hugo Haase, který se zachránil včasnou emigrací. Pavel Haas byl zařazen hned do prvních transportů do Terezína v r. 1941. Nadaný hudebník narozený v Brně (21. 6. 1899), zkomponoval řadu písňových cyklů, hudbu pro film a divadlo, věnoval se sborové tvorbě. Známá je jeho opera Šarlatán. V Terezíně se významně podílel na tamním uměleckém dění, které bylo nacisty do jisté míry tolerováno z propagandistických důvodů. Po převozu do Osvětimi zahynul s mnoha dalšími oběťmi v plynové komoře.

 

Hans Krása – další hudební skladatel, kterého stihl stejný osud. (30. 11. 1899 - 18. 10. 1944), byl česko - německo-židovského původu. Působil jako korepetitor v tehdejší německé opeře v Praze. Jeho velkým úspěchem byla opera Zásnuby ve snu (dle Dostojevského). Těsně před zatčením nacisty dokončil dětskou operu Brundibár. V Terezíně byl hlavním organizátorem hudebního dění. Tuto operu, z níž většina dětských i dospělých protagonistů nepřežila válku, zde 55x uvedl. Zahynul jen o den později po P. Haasovi, také v Osvětimi před 70 lety.

 

Dalibor Vačkář, skladatel (19. 9. 1906 - 21. 10. 1984), zemřel před 30 roky. Studoval mj. u Josefa Suka. Jeho hudba provází např. slavný film Divá Bára nebo filmovou pohádku Pyšná princezna. Před válkou působil v orchestru Osvobozeného divadla. Věnoval se i komorní a orchestrální tvorbě.

Výběr nejzajímavějších koncertů a událostí

 

Národní divadlo připravilo na říjen jednak obnovené vynikající představení Olimpiade v česko-francouzské koprodukci (Josef Mysliveček, 1737-1781), jednak premiéru málo hrané romantické tzv. velké  opery Zdenka Fibicha (1850-1900) Pád Arkuna.

Hned na začátku října „nebude kam dřív skočit“.

 

2. 10. – České muzeum hudby – koncert písničkáře Jaroslava Hutky, moravské lidové písně ze sbírky Františka Sušila (1804-1868).

 

3. 10. - České muzeum hudby – Domov, láska a válka – Martinů Strings Prague se sólisty a pod vedením houslisty J. Šonského. Zazní hudba Josefa Suka (téma Láska) a Bohuslava Martinů (Domov) a také připomene letošní 100. výročí vypuknutí  1. sv. války velmi emotivní Komorní symfonií Dmitrije Šostakoviče.  Vstup volný.

 

2. i 3.10. - zahajovací koncert České filharmonie, která novou sezonu otevře Sukovým Asraelem a Patnácti listy dle Dürerovy Apokalypsy od soudobého autora Luboše Fišera. Diriguje Jiří Bělohlávek.

 

18. 10. - Stylové večery na Novoměstské radnici nabízejí koncert na němž zazní skladby Karla Stamice, Antonína Dvořáka, Jana Kubelíka, Leoše Janáčka a Josefa Suka v provedení komorního orchestru Harmony Prague s dirigentem Štěpánem Britvíkem a sólistou, houslistou Miroslavem Vilímcem. Koncert se koná ve Velkém sále Novoměstské radnice 18. 10. v 19hod.

 

19. 10. koncertuje brazilská klavíristka Patrícia Bretas v rámci Malostranských komorních slavností v Rytířském sále Valdštejnského paláce. V repertoáru se projeví i její vřelý vztah k české hudbě, který díky řadě pobytů zde a spolupráci s českými umělci stále rozvíjí. Vstup volný.

 

22. 10. se koná koncert k 80. narozeninám skladatele Jana Klusáka v Sukově síni Rudolfina. Zazní tři jubilantovy skladby a smyčcový kvartet A. Dvořáka. Vystoupí  Stamicovo kvarteto, Jiří Mráz a Sebastián Tóth.

 

23. a 24. 10. má Česká filharmonie na programu úchvatnou Sukovu Fantazii pro housle a orchestr a Janáčkovo Putování dušičky, koncert pro housle a orchestr (sólo housle Josef Špaček). Zazní i klavírní koncert F. Liszta v podání Jeana-Yvese Thibaudeta a slavná rapsodie Taras Bulba Leoše Janáčka.

 

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012